eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 16 20141016 16.10.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1242014 PS 124/2014 Høring - NOU 2014 - 4 Enklere regler - bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252014 PS 125/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262014 PS 126/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272014 PS 127/2014 Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfiold og Region Vaermland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282014 PS 128/2014 Strategi for fornybare drivstoff for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292014 PS 129/2014 Flytende og komprimert gass til distribusjons- og tungtransport i Oslo og Østfold, deltagelse i Transnova-prosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302014 PS 130/2014 Høring - Handlingsprogram for regional plan for Glomma og Grensevassdragene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312014 PS 131/2014 Se Østfolds kulturminner - program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322014 PS 132/2014 Regional planstrategi 2016-2019 - oppstart Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332014 PS 133/2014 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) - videreføring av tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342014 PS 134/2014 Utsatt sak. Ansettelsesreglement - revisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352014 PS 135/2014 Suppleringsvalg yrkesopplæringsnemnda - ny vararepresentant for tillitsvalgt yrkesfag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362014 PS 136/2014 Søknad om medfinansiering til forstudie Blå tillvext Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372014 PS 137/2014 Behandling av klage på midlertidig dispensasjon. Etablering av modellflybane - Gansrød - Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382014 PS 138/2014 Bevilgning av disponerte midler fra utviklingsfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392014 PS 139/2014 Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402014 PS 140/2014 Høring. Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412014 PS 141/2014 Uttalelse. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422014 PS 142/2014 Uttalelse. Offentlig ettersyn. Kommunedelplan. Kystsoneplan for Sarpsborg 2014-2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432014 PS 143/2014 Møteplan for de folkevalgte organene 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442014 PS 144/2014 Orienteringssaker i fylkesutvalget 16. oktober 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452014 PS 145/2014 Søknad om bidrag til tv-aksjonen NRK 2014 - Kirkens Nødhjelp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE