eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 10 20150210 10.02.2015 09:00 Malakoff videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Fylkesscene Østfold – Status søknad om nasjonale kulturhusmidler for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune angående - forslag til endringer i privatskoleloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Tilbud til elever med rett til påbygging til generell studiekompetanse etter bestått fag- og yrkesopplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Melding om endringer i vedtektene for Østfold fagskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Informasjon om inntaksordningen skoleåret 2015 - 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Ny samarbeidsavtale med kommunene om Den kulturelle skolesekken i Østfold 2015-2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Sluttrapport for kultur- og næringsseksjonens kompetansehevingsprogram for EUs kulturprogrammer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Prosjektmidler 2015 – frivillige organisasjoner innen kultur og idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Rapport kulturkort for ungdom 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Utredningsmidler til ombygning av K60 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Tiltak i tannhelsetjenesten for å hindre kryssubsidiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Fordeling av regionale folkehelsemidler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 10. februar 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE