eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 02 20150602 02.06.2015 10:00 Askim videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342015 PS 34/2015 Tomt for ny videregående skole i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Regional kompetanseplan - foreløpig handlingsprogram 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362015 PS 36/2015 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinære tildeling 2015 og fordeling av rente- og inndratte midler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Fagskoletilbudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382015 PS 38/2015 Årsrapport for Østfoldhelsa 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 Årsregnskap 2014, årsberetning 2014 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Tertialrapport pr 1. tertial 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Økonomiplan 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Østfold fylkeskommunes deltakelse i EUs kulturprogram Creative Europe Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Treårig festivalstøtte - ny tildeling i 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Finansiering av lærekandidatordningen i VTA-bedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Høringsuttalelse Djupedalutvalget NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Rapportering fra Høgskolen i Østfold vedrørende oppfølgning av partnerskapsavtalen om folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Evaluering av samarbeid med INSPIRIA innen folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Kriterier for helsefremmende barnehager og skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Oppstart - reforhandle Partnerskapsavtale Østfoldhelsa Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE