eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 26 20150226 26.02.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Revisjonsrapport. Gjennomgang av husleiekontrakter i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Rapport. Gjennomgang av viktige funn fra undersøkelser av Østfold fylkeskommunes bruk av rammeavtaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Melding. Bruk av fylkesutvalgets hastemyndighet - foreldet merverdiavgift i vegregnskapet 2010 - 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Styring, rapportering og oppfølging fylkesveiområdet - oppfølging av vedtak i fylkestinget angående fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Presisering av fullmakter til Statens vegvesen region øst - vedlegg 1 til alminnelig delegeringsreglement Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Fylkesscene Østfold – Status søknad om nasjonale kulturhusmidler for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Revidert brufornyelsesprogram for fylkesveinettet i Østfold 2016 - 2025 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Kollektivstrategi for Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Fornyet vurdering av bestående løsning med kantstenstopp for buss langs fv. 581 Nordbyveien, Hafslundsøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Utsatt sak. Utfordringer for grusveiene og eventuell nedklassifisering av fylkesveier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Revidering av rammebetingelser og krav til vedtekter for drosjenæringen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Innspill til kommune- og regionreformen. Prinsipper for et regionalt folkevalgt nivå Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune angående - forslag til endringer i privatskoleloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Østfold - Friluftslivets år fylke 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Spørsmål. Krav til fremvisning av ID for personer som bærere ansiktsdekkende plagg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE