eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 12 20150212 12.02.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Melding. Bruk av fylkesutvalgets hastemyndighet - foreldet merverdiavgift i vegregnskapet 2010 - 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22015 PS 2/2015 Presisering av fullmakter til Statens vegvesen region øst - vedlegg 1 til alminnelig delegeringsreglement Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32015 PS 3/2015 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42015 PS 4/2015 Fylkesscene Østfold – Status søknad om nasjonale kulturhusmidler for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52015 PS 5/2015 Revidert brufornyelsesprogram for fylkesveinettet i Østfold 2016 - 2025 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62015 PS 6/2015 Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72015 PS 7/2015 Innspill til kommune- og regionreformen. Prinsipper for et regionalt folkevalgt nivå Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82015 PS 8/2015 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92015 PS 9/2015 Til debatt Strategikonferansene 2015 - KS debattgrunnlag til mellomoppgjøret 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102015 PS 10/2015 Internasjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet - oppnevning av vararepresentant Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112015 PS 11/2015 Forstudiemidler til prosjekter i ny programperiode for Interreg/EU - rapport fra 2014 og forslag til videreføring av ordningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122015 PS 12/2015 Rekruttering og kompetansemidler i landbruket 2015 - handlingsplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132015 PS 13/2015 Uttalelse. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026. Moss kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142015 PS 14/2015 Oppfølging av innsigelser. Kommunedelplan for sentrum. Skiptvet kommune 2015-2025 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152015 PS 15/2015 Uttalelse til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162015 PS 16/2015 Sluttrapport - Grønt reiseliv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172015 PS 17/2015 Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 fra Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Søknad om støtte til finansiering av Økologiske foregangsfylker 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Søknad om medfinansiering - Interregprosjekt IDA Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Videre deltakelse i Regionalt program for leverandørutvikling 2015-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Prosjekt Samfunnssikkerhet i planleggingen - tilbakemelding etter fase I Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 VisitØstfold AS - status og bevilgning 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Regionalpark Haldenkanalen - strategi og handlingsplan 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242015 PS 24/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 12. februar 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Innovasjon Norges virkemidler - svar på invitasjon til innspill Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE