eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 22 20150422 22.04.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172015 PS 17/2015 Sykkelbyen Moss Rygge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182015 PS 18/2015 Høring. Revidert Østlandspakke 2018 - 2027 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192015 PS 19/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 2. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202015 PS 20/2015 Etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Region Värmland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212015 PS 21/2015 Avklaring av busstilbudet Mysen-Oslo og gjennomgang av øvrige regionale tilbud i Indre Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222015 PS 22/2015 Uttalelse. Teknisk gjennomførbarhet av nye alternativer for kryssing av Glomma - utvidet KU-fase - Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232015 PS 23/2015 Høringsuttalelse. Mulighetsstudie Glommabanen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242015 PS 24/2015 Regional transportplan for Østfold mot 2050 (RTP) - godsstrategien og behovet for oppdatering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252015 PS 25/2015 Uttalelse. Offentlig ettersyn av planprogram for Fylkesvei 109 Råbekken - Alvim Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262015 PS 26/2015 Høringsuttalelse. Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272015 PS 27/2015 Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282015 PS 28/2015 Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292015 PS 29/2015 ChargeFlex Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302015 PS 30/2015 Gang- og sykkelvei langs fv 120 mellom Mosseporten og Rødsund bru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312015 PS 31/2015 Knutepunkter for kollektivtrafikk og tilliggende områder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322015 PS 32/2015 Leveranseavtale 2015 mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332015 PS 33/2015 Fastsettelse av program for fagrapport Råstoffuttak og masser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342015 PS 34/2015 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352015 PS 35/2015 Fordeling av statlige vilt- og friluftsmidler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE