eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 23 20150423 23.04.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422015 PS 42/2015 Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Etablering av tannklinikker ved Askim og Mysen videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Østfold fylkeskommunes mål, rutiner og tiltak for miljø- og samfunnsansvar innenfor innkjøpsområdet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Ny organisering av bompengevirksomheten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Politisk styringsstruktur 2015 - 2019. Endringer i organisasjonsmodell og reglement for politisk virksomhet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Politisk styringsstruktur 2015 - 2019. Endringer i arbeidsvilkårene for de folkevalgte og ressursbruken til den politiske virksomheten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 2. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Årsrapport for Kompetanseoffensiven 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Oppsummering av internasjonalt arbeid annet halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Årsmelding 2014 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Årsmelding 2014 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Årsberetning 2014 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Årsberetning 2014 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Årsberetning 2014 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Region Värmland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Avklaring av busstilbudet Mysen-Oslo og gjennomgang av øvrige regionale tilbud i Indre Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582015 PS 58/2015 Uttalelse. Teknisk gjennomførbarhet av nye alternativer for kryssing av Glomma - utvidet KU-fase - Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592015 PS 59/2015 Høringsuttalelse. Mulighetsstudie Glommabanen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Regional transportplan for Østfold mot 2050 (RTP) - godsstrategien og behovet for oppdatering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Uttalelse. Offentlig ettersyn av planprogram for Fylkesvei 109 Råbekken - Alvim Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Høringsuttalelse. Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Glemmen videregående skole, avdeling Veum - videre arbeid med bygningsmessige løsninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Konsekvenser for gjenværende samarbeidspartnere når Akershus fylkeskommune trekker seg ut av samarbeidet om Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Regional planstrategi 2016-2019 - orientering om innspill fra Østfoldkonferansen, Planforum og Østfoldrådet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662015 PS 66/2015 Fremdrift for ny St Mariegt bru fv 118 - grunnerverv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 2. gangs høring - Regional plan for vannforvaltning Glomma og Grensevassdragene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Tildeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Støtte til skole-bedriftsnettverk i matindustri i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 Støtte til Ocean Talent Camp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712015 PS 71/2015 Hydrogenprosjekt i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722015 PS 72/2015 Høringsuttalelse. Halden kommune - kommunedelplan for sentrum 2015-2027 - innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732015 PS 73/2015 Høringsuttalelse. Eidsberg kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2027 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742015 PS 74/2015 Etablering av Rygge beredskapssenter - oppfølging fra Østfoldrådet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752015 PS 75/2015 Evaluering av Haldenkanalen Regionalpark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762015 PS 76/2015 Deltakelse på AER sommerakademi 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782015 PS 78/2015 Vennskapsbesøk Region Västra Götaland 12.- 14. august 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772015 PS 77/2015 Vennskapsbesøk fra Region Värmland i Østfold 5. - 6. mai 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792015 PS 79/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 23. april 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE