eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 03 20150603 03.06.2015 12:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS362015 PS 36/2015 Omdisponering av investeringsmidler til fylkesveier og revidert byggeprogram 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372015 PS 37/2015 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382015 PS 38/2015 Eierskap for gang- og sykkelveier langs fylkesveiene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392015 PS 39/2015 Søknad om støtte til gang- og sykkelvei samt søknad om samarbeid for utbedring av kryss i Skiptvet kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402015 PS 40/2015 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak for fv. 117 Storveien gjennom Gressvik - videre planlegging og prioritering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412015 PS 41/2015 Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422015 PS 42/2015 Revisjon av retningslinjer for skoleskyss for elever i videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432015 PS 43/2015 Handlingsprogram for friluftslivet 2016-2019. Handlingsprogram til Regionalplan Fysisk aktivitet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442015 PS 44/2015 Årsregnskap 2014, årsberetning 2014 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452015 PS 45/2015 Tertialrapport pr 1. tertial 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462015 PS 46/2015 Økonomiplan 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Jordvernregnskap for Østfold i perioden 2009-2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Orientering om status for godsstrategien i Regional transportplan for Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Infrastruktur for fornybare drivstoff Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Bypakke Nedre Glomma - fase 1 - Handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Høring. Nye energikrav i bygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Høring om endringer i energiloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Fylkeskommunal strategi for forvaltning av elg 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Utvidet jakttid på elg 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Ugrasbekjemping uten plantevernmidler på parkeringsplasser, gangveier, etc. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Evaluering av prisendringer på lokalbussene og gjennomgang av studentrabattordningen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Orienteringssaker i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 3. juni 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE