eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 04 20150604 04.06.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS812015 PS 81/2015 Tomt for ny videregående skole i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822015 PS 82/2015 Årsmelding 2014 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832015 PS 83/2015 Årsmelding fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842015 PS 84/2015 Utsatt sak. Politisk styringsstruktur 2015 - 2019. Reglement for yrkesopplæringsnemnda og fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852015 PS 85/2015 Regional planstrategi - prioriteringer av utfordringer for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862015 PS 86/2015 Eiermelding - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872015 PS 87/2015 Krav til lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår i fylkeskommunens byggesaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882015 PS 88/2015 Hvaler kommune søker deleierskap i Østfold interkommunale arkivselskap (IKA) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892015 PS 89/2015 Årsrapport 2014 - Opplevelsesnæring Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902015 PS 90/2015 Årsregnskap 2014, årsberetning 2014 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912015 PS 91/2015 Tertialrapport pr 1. tertial 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922015 PS 92/2015 Økonomiplan 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932015 PS 93/2015 Jordvernregnskap for Østfold i perioden 2009-2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942015 PS 94/2015 Orientering om status for godsstrategien i Regional transportplan for Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952015 PS 95/2015 Infrastruktur for fornybare drivstoff Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962015 PS 96/2015 Bypakke Nedre Glomma - fase 1 - Handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972015 PS 97/2015 Østfold fylkeskommunes deltakelse i EUs kulturprogram Creative Europe Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982015 PS 98/2015 Høringsuttalelse. Kommunedelplan for kystsonen Sarpsborg 2015-2026. Nytt offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992015 PS 99/2015 Høringsuttalelse. Askim kommune. Kommuneplanens samfunnsdel. Askim mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002015 PS 100/2015 Høringsuttalelse. Rømskog kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012015 PS 101/2015 Høringsuttalelse. Marker kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022015 PS 102/2015 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Aremark kommune 2015-2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032015 PS 103/2015 Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan 2015-2027 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042015 PS 104/2015 Østfold fylkeskommunes deltagelse under Open Days 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052015 PS 105/2015 Anbefalinger fra Kompetanseoffensiven til søknader om finansiering behandlet 8. mai 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062015 PS 106/2015 Anbefalinger fra Hovedstyret for opplevelsesnæring til søknader om finansiering behandlet 5. mai 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072015 PS 107/2015 Videre drift av Guldkorn SA Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082015 PS 108/2015 Søknad om økonomisk støtte i påvente av avklaring om videre Arenagodkjenning for klyngen Fremtidsmat - Mat for bedre helse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092015 PS 109/2015 Støtte til regional handelsanalyse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102015 PS 110/2015 Høring. Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112015 PS 111/2015 Smart Spesialisering som metode ved rullering av nærings- og FoU-strategier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122015 PS 112/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 4. juni 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132015 PS 113/2015 Forsvarets oppdatering av sine langtidsplaner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142015 PS 114/2015 Utredning av mulig sammenslåing mellom Østfold og Akershus Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE