eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 17 20150917 17.09.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1302015 PS 130/2015 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Per Magnus Finnanger Sandsmark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312015 PS 131/2015 Midlertidig løsning for St. Olav vgs under byggeperioden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322015 PS 132/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332015 PS 133/2015 Justering av budsjetterte avskrivninger 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342015 PS 134/2015 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352015 PS 135/2015 Gøteborg - Oslosamarbeidet - årsberetning for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362015 PS 136/2015 Infragreen 2 – nytt samarbeidsprosjekt om fossilfri transport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372015 PS 137/2015 Folkevalgtopplæring 2015 - 2019. Rammeprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382015 PS 138/2015 Høringsuttalelse. Fredrikstad kommune - Kommunedelplan for bolig - boligpolitisk plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392015 PS 139/2015 Høringsuttalelse. Sarpsborg kommune - Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402015 PS 140/2015 Innspill til stortingsmelding om skog- og trenæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412015 PS 141/2015 Næringsriket Østfold - Handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422015 PS 142/2015 Årsrapport 2014 og sluttrapport LUK i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432015 PS 143/2015 Høring. Søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442015 PS 144/2015 Sluttrapport URBACT II-UseAct Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452015 PS 145/2015 Medfinansiering til Svinesundskomiteens prosjekt Framtiden er blå i Svinesundsregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462015 PS 146/2015 Orientering om Gründeruka 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472015 PS 147/2015 Høring. Tildeling av løyve til utviklingsformål - akvakultur Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482015 PS 148/2015 Orientering om tildeling av rekrutterings og kompetansehevende midler i landbruket 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492015 PS 149/2015 Høring av Jernbaneverkets rapport om hensetting av tog på Østlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502015 PS 150/2015 Anbefalinger fra Kompetanseoffensiven til søknader om finansiering behandlet 4. september 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512015 PS 151/2015 Anbefalinger fra Hovedstyret for opplevelsesnæring til søknad om finansiering behandlet 8. septbember 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522015 PS 152/2015 Støtte til TV-aksjonen NRK 2015 - Regnskogfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532015 PS 153/2015 Redd Barna - søknad om støtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542015 PS 154/2015 Orienteringssaker i fylkesutvalget 17. september 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE