eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 17 20150617 17.06.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462015 PS 46/2015 Tomt for ny videregående skole i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472015 PS 47/2015 Årsmelding 2014 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482015 PS 48/2015 Årsmelding fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492015 PS 49/2015 Utsatt sak. Politisk styringsstruktur 2015 - 2019. Reglement for yrkesopplæringsnemnda og fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502015 PS 50/2015 Omdisponering av investeringsmidler til fylkesveier og revidert byggeprogram 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512015 PS 51/2015 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2016-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522015 PS 52/2015 Eierskap for gang- og sykkelveier langs fylkesveiene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532015 PS 53/2015 Søknad om støtte til gang- og sykkelvei samt søknad om samarbeid for utbedring av kryss i Skiptvet kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542015 PS 54/2015 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak for fv. 117 Storveien gjennom Gressvik - videre planlegging og prioritering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552015 PS 55/2015 Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562015 PS 56/2015 Revisjon av retningslinjer for skoleskyss for elever i videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572015 PS 57/2015 Regional planstrategi - prioriteringer av utfordringer for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582015 PS 58/2015 Regional kompetanseplan - foreløpig handlingsprogram 2015-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592015 PS 59/2015 Handlingsprogram for friluftslivet 2016-2019. Handlingsprogram til Regionalplan Fysisk aktivitet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinære tildeling 2015 og fordeling av rente- og inndratte midler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Eiermelding - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Fagskoletilbudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Krav til lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår i fylkeskommunens byggesaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Hvaler kommune søker deleierskap i Østfold interkommunale arkivselskap (IKA) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Årsrapport 2014 - Opplevelsesnæring Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662015 PS 66/2015 Årsrapport for Østfoldhelsa 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672015 PS 67/2015 Årsregnskap 2014, årsberetning 2014 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682015 PS 68/2015 Tertialrapport pr 1. tertial 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692015 PS 69/2015 Økonomiplan 2016 - 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702015 PS 70/2015 Utvidet jakttid på elg 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE