eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 24 20150924 24.09.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS712015 PS 71/2015 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Per Magnus Finnanger Sandsmark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722015 PS 72/2015 Rapport. Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2010 - 2014 Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732015 PS 73/2015 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune - 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742015 PS 74/2015 Opera Østfold arenautvikling. Melding om framdrift av forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752015 PS 75/2015 Glemmen videregående skole - orientering om fraflytting og leie av undervisningslokaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762015 PS 76/2015 Midlertidig løsning for St. Olav vgs under byggeperioden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772015 PS 77/2015 Service i drosjenæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782015 PS 78/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792015 PS 79/2015 Utvidet jakttid på elg i Marker - 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802015 PS 80/2015 Omklassifisering av mindre vegstrekninger i Hvaler kommune - Fv 108 Skjærhalden og Fv 496 på Skipstadsand Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812015 PS 81/2015 Yrkeshøyskolen Øst. Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822015 PS 82/2015 Justering av budsjetterte avskrivninger 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832015 PS 83/2015 Årsrapport 2014 - Aktiv på dagtid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842015 PS 84/2015 Sunne kommuner – WHOs norske nettverk - årsmelding 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852015 PS 85/2015 NOU 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862015 PS 86/2015 Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - årsrapport 2014 og handlingsplan revidert 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872015 PS 87/2015 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882015 PS 88/2015 Osloregionens Europakontor - årsberetning 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892015 PS 89/2015 Gøteborg - Oslosamarbeidet - årsberetning for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE