eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 16 20150916 16.09.2015 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582015 PS 58/2015 Service i drosjenæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592015 PS 59/2015 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602015 PS 60/2015 Utvidet jakttid på elg i Marker - 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612015 PS 61/2015 Omklassifisering av mindre vegstrekninger i Hvaler kommune - Fv 108 Skjærhalden og Fv 496 på Skipstadsand Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622015 PS 62/2015 Infragreen 2 – nytt samarbeidsprosjekt om fossilfri transport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632015 PS 63/2015 Pilotprosjekt for enklere og billigere løsninger for gående og syklende Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642015 PS 64/2015 Tilskudd til redningsmateriell i Hvalertunnelen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652015 PS 65/2015 Høring. Forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE