eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/10182
:
Gry Rustad Pettersen
:
Under behandling
:
Østfold fylkeskommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Foreløpige saker til kommende møter EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Innfartsparkeringer – status EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Konsekvensutredning rv. 111 Hafslund - Dondern - Valg av alternativ EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport for samarbeidsavtalen - 2018 EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppen 07.mars 2019 EPHORTE
2017/10182 20190301 01.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 29.januar 2019 EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Foreløpige saker til kommende møter EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Belønningsavtalen for Nedre Glomma – Årsrapport 2018 EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Tillegg til sluttrapport om belønningsordningen 2014 - 2017 EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Pilotering autonom buss EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Fellesuttalelse fra kommunene i Indre Østfold – bomring for Nedre Glomma EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse, planprogram til kommunedelplan for hensetting av tog i Sarpsborg-Fredrikstad EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppa 29. januar 2019 EPHORTE
2017/10182 20190122 22.01.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra møte 12. desember 2018 EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Foreløpige saker til kommende møter EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling De store prosjektene - orientering EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Vertskapsansvar for Bypakke Nedre Glomma EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Overførte belønningsmidler fra 2017 – tilskudd til sykkelvei langs Lisleby Allé EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan fv. 109 Råbekken–Alvim, parsell Rolvsøysund-Alvim - Utlegging til offentlig ettersyn EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Flytting av bomstasjoner EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppa 12. desember 2018 EPHORTE
2017/10182 20181206 06.12.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra møte 2. november 2018 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2019 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Brev fra Norges Lastebileier-forbund vedrørende finansiering av bypakka EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Belønningstilskudd: Fordeling av budsjett 2019 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Belønningsordningen i Nedre Glomma: Rapport 2. tertial 2018 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Status for overførte belønningsmidler fra 2017 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Innføring av HjemJobbHjem-konsept EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling cHverdagen – en 30 dagers endringsreise EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad. 2. gangs behandling, vedtak av plan EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Behandlingsopplegg - planprosess frem til offentlig høring av planprogram for kommunedelplan, Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppa 2. november 2018 EPHORTE
2017/10182 20181029 29.10.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra styringsgruppas møte 24. september EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Bypakke Nedre Glomma- finansiering EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppa 24. september 2018 EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra styringsgruppas møte 12. september 2018 EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Bypakke Nedre Glomma- finansiering EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Rapport - mulighetsstudie autonom buss i Fredrikstad og Sarpsborg EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Status for utbygging av rv. 110 Ørebekk-Simo per august 2018 EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Prosess for anbefaling og administrativ behandling – kommunedelplan InterCity, rv. 110, fv. 118 og rv. 111 EPHORTE
2017/10182 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra styringsgruppas møte 6. juni 2018 EPHORTE