1 Drøfting av en helhetlig forvaltning av stillehavsøsters
2 Interpellasjon i Fylkestinget 15. februar 2018