1 Søknad om tilskudd – Større arrangementer som profilerer Østfold – Sykkel NM, gateritt - Askim
2 Søknad om støtte til Norgesmesterskap i Gateritt 2019
3 Budsjett - NM Gateritt