1 Kriterier for tildeling av statlige friluftsmidler 2019