1 Opprettelse av utdanningstilbud innen fiskeri og havbruk