1 Tildeling av tilskudd fra støtteordning for næringsutvikling i Østfold