1 Restaurering og tilrettelegging av natur - pilotprosjekter i marine områder
2 Søknad av 14. januar 2019 fra Hvaler kommune
3 Søknad av 19. februar 2019 fra Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler