1 Jordvern og oppretthold av jordarealstørrelser og- kvaliteter
2 Foreslåtte retningslinjer for nydyrkingsfond
3 Foreslått veileder for jordflytting