1 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2019 og fordeling av rente- og inndratte midler 2018
2 Innkommende søknader 2019 - Nærmiljøanlegg
3 Innkommende søknader 2019 - Ordinære anlegg
4 Fylkevis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i kommunene - 2019