1 Østfoldteatret - status og videre framdrift
2 gtl Management AS; Østfoldteatret - Utredning av overordnede rammebetingelser for styring, administrasjon og finansiering
3 Utkast til askjonæravtale mellom Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune, utkast til vedtekter og styreinstruks
4 KS Advokatene - Østfoldteatret, utredning av juridiske forhold
5 Toril Mølmen; Spørsmål knyttet til skatt, mva. og offentlighet i forhold til framtidig organisering av scenekunst og opera virksomhet
6 Pensjonseksperten - utredning av tjenestepensjon i Opera Østfold (og Østfoldteatret)
7 Avtale 2003; Østfold Teater (OT) Samarbeidsavtale mellom 15 kommuner og Østfold fylkeskommune