1 Vegfinans AS - ny modell for finansiering og garantiansvar