1 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune - Fornyet søknad
2 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune
3 Prosjektbeskrivelse med finansieringsplan
4 Anbefalingsbrev - Norges Skøyteforbund
5 KUD godkjenning - interkommunalt anlegg - skøytehall
6 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad