1 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune – Fornyet søknad
2 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune
3 Søknad om bidrag fra Østfold fylkeskommune - racket- og flerbrukshall
4 Eidsberg kommune - søknad om status som interkommunalt anlegg - Mysen tennishall
5 MTK Finansiering Racket- og flerbrukshall
6 MTK Plan for drift av hall