1 Fordeling av midler til kulturarenaer i Østfold - Desentralisert ordning for kulturbygg 2019
2 Brev fra Halden kommune vedrørende søknader fra Halden kulturhus Vannvogna