1 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer
2 Oppfølging av politiske saker 1. tertial 2019
3 Sluttrapport Opplevelsesnæringer i Østfold
4 Sluttrapport Hydrogenfabrikken Kunsthall
5 Sluttrapport Regionalt Partnerskapsfond
6 Sluttrapport Kompetanseoffensiven 2015
7 Sluttrapporter og oversikt, tildelinger regionalt utviklingsfond
8 Notat om realisering av prosjekter for å redusere mindreforbruk i juni 2019