1 Orientering om vedtak fattet med hjemmel i fylkesutvalgets hastemyndighet