1 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2019
2 Investeringsbudsjett for fylkesvegene 2019 - byggeprogram
3 Notat til fylkeskommunen - Forslag til å redusere mindreforbruk
4 Investeringsbudsjett 2019. Tekstforslag til byggeprogram - Statens vegvesen