1 Høringsuttalelse. Nasjonal ramme for vindkraft
2 Metode og kriterier. Nasjonal ramme for vindkraft
3 Temaer og verdier fra regional plan til ormåder innenfor NVEs utpekte område. Nasjonal ramme for vindkraft
4 Temaer og verdier fra regional plan til "mulig egnede områder" utenfor NVE sitt utpekte ormåde. Nasjonal ramme for vindkraft
5 Innspill til grunnlagsmaterialet. Nasjonal ramme for vindkraft