1 Erfaringer fra vaksinasjonsprosjektet mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)
2 Rapport fra innleid prosjektleder som redegjør for praktisk gjennomføring av prosjektet og erfaringer