1 Gjellestadskipet - videre prosjekter
2 Vedlegg til sak: Prosjektskisse for "kulturminner og spillteknologi"