1 Fylkeskommunens eierskap i Haldenvassdragets kanalselskap
2 Haldenvassdragets kanalselskap - omfangsnotat vĂ¥ren 2019