1 Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi - utsatt sak
2 Saksfremlegg fra fellesnemnda 02.05.19