1 Utredning - omorganisering av Opera Østfold
2 gtl. Management - Opera Østfold Utredning av overordnede rammebetingelser for styring og administrasjon ved en etablering som selvstendig institusjon
3 KS Advokatene - Østfoldteatret, utredning av juridiske forhold
4 Toril Mølmen; Oppsummeringsnotat vedr. selskapsform og forholdet til merverdiavgift m.m.
5 Pensjonseksperten - utredning av tjenestepensjon i Opera Østfold
6 Opera Østfold - Utkast til aksjonæravtale mellom Halden kommune og Østfold Fylkeskommune
7 Opera Østfold - utkast til vedtekter og styreinstruks