1 Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - innledende arbeider
2 Statens vegvesen Innledende arbeider-anbefaling av sidevalg Fv 108 Kjøkøysund bru
3 Sweco Fv 108 Kjøkøysund bru -skisseprosjekt- vurdering av plassering og konstruksjonsløsning