1 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn
2 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn
3 Kortnotat fra Cicero senter fra klimaforskning