1 Søknad om driftstilskudd til Østfoldhallen – Fredrikstad kommune
2 Søknad om driftstilskudd - Østfoldhallen
3 Investeringbehov i Østfoldhallen
4 Sak fra Bystyret i Fredrikstad - fremtidig drift av Østfoldhallen