1 Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi
2 Fylkesrådmannens oppfølging fylkesutvalgets vedtak i sak 51/2019, Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi - utsatt sak
3 Notat til Østfold fylkeskommune vedrørende overføring av aksjer til kommunene