1 Interpellasjon mot nedleggelse av trafikkstasjonen på Mysen