Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - kvittering for betalt faktura - Mycoteam AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1140129?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 157244/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Multiconsult 16.10.2017-05.01.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1135531?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 152647/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Mycoteam 31.08.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1130406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 147522/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2017 - utgifter til gjenoppbygging av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1126642?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 02.09.2018 | RegistryNumber: 143758/2018 | Kulturminneseksjonen Kvitteringer - betalte fakturaer Kongegården Eiendom AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1126263?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS v/Liv Svalerød | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 143379/2018 | Kulturminneseksjonen Kvitteringer - betalte fakturaer Kongegården Eiendom AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1126169?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS v/Liv Svalerød | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 143285/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - foreløpig svar på søknad - tilskudd til istandsetting av fredet bygning - statsbudsjettet 2018, kap. 1429 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 02.09.2018 | RegistryNumber: 128937/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - vedr. faktura 278 fra Folmer AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111638?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128756/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - spørsmål til Folmer AS sin faktura utenfor rammeavtalen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111447?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128565/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - vedlegg til faktura 277 fra Folmer AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111446?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128564/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - vedlegg til faktura 278 fra Folmer AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111445?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128563/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - vedr. faktura fra Jernia https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128561/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - fakturaer fra Folmer - forklaringer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111441?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128559/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura 278 fra Folmer utenfor rammeavtalen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128558/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Faktura 277 fra Folmer innenfor rammeavtalen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1111439?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 128557/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Faktura fra Multiconsult av 17.08.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1110617?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 22.08.2018 | RegistryNumber: 127736/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - overføring av penger til dekking av fakturaer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1110103?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 127222/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Faktura fra Multiconsult av 17.08.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1110033?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Gunvor Pedersen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 127152/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Nettpartner 15.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1110030?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 127149/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - svar på henvendelse - revisor https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1108327?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 125447/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Spørsmål om revisor https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1108322?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 125442/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - betalingskvittering - faktura fra ing. Klaus Offenberg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107414?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 124534/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - advokat Karlsen - faktura 02.07.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 124532/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kvitteringer - betalt faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107411?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 124531/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Nettpartner - faktura 09.07.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107397?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 124517/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - purring - faktura av 14.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107393?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 124513/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Faktura fra Multiconsult 13.09.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1137830?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 154945/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - faktura fra Multiconsult 17.08.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1110037?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 127156/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - framdrift endevegg Stall https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Lise Heilmann | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 125115/2018 | Kulturminneseksjonen Svar på forslag til produksjoner - Den kulturelle skolesekken i Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146969?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERS LØNNE GRØNSETH m.fl. | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 164076/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Lhad Dlaor - historien om Roald Dahl https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Merete Tusj | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 163627/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Romeo og Julie , En Folkefiende og Jungelboken https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146001?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Lysen Paulsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 163111/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Building Conversation https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145598?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: James Ray Moore | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162708/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oxente https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145553?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lius Duve Baruch Joplin Machado | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162663/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Yadoh https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145500?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Øystein Torget | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162610/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Fra dukke til animasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145494?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Sæthren | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162604/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Bandi https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145487?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarah Camille Osmundsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162597/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Eventyrøya https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Flottorp | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162591/2018 | Østfold kulturutvikling Ettersending av vedlegg - forslag til produksjoner - Blues for barna https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145479?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅKON HØYE | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162589/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Den store filmen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145478?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Anton Olavsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162588/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Tårnet - finnes det håp i en flyktningleir? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162587/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sykkelfugl https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145474?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Klyve-Skaug | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162584/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Dream BIG - om å våge å tenke stort https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145472?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162582/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Supa Modo - en annerledes superhelt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145468?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162578/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Hvem er modig? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145465?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Louise Grindvold | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162575/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Månelyst - tegne etter eventyr https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145464?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Moen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162574/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Forteljingar om mot https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Klyve-Skaug | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162573/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blues For Barna https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145460?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Høye | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162570/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kongsert med KongSverre https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145457?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Thorstensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162567/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Mozart & Prinsessen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilmi Anna Åse Palm | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162565/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Den nye planeten https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145449?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Hjorth | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162559/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Jenta som lærte kongen å spise havregrøt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145448?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Lørum | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162558/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Familiebildet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145446?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Thomassen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162556/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - SE! Kompott https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145444?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liva Mork | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162554/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Mulla Sigurd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Kippersund | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162553/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Frosk er frosk - sammen og alene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Hægeland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162550/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oslo Forteller https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145437?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Chocron | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162547/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Operahistorien på én skoletime, hvis vi rekker det https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145435?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Askeland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162545/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Bilder forteller https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145433?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christopher Michael Stonehill | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162543/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oppstandelsen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145430?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Steffensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162540/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sequentia - Mean Motion Resonance https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Åmli | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162538/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sannheten bak Bygdehomo https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Lillesæter | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162530/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - I det Hyggelige Huset https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Thorstensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162522/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Romeo og Julie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145410?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Merete Steinsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162520/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blind Danser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145405?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Lloyd | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162515/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blind Danser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145392?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Lloyd | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162502/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - En kort innføring i animasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145391?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Sæthren | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162501/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Ønskedrøm https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162500/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Jul med Prøysen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162498/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Lekene slår tilbake https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145386?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162496/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - De 20 beste minuttene av ditt liv https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145385?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162495/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kulturelle ryggsekker i Amerika https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145382?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Folkedal | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162492/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Klovneskrekk https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Merete Steinsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162490/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Det var en gang https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145377?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162487/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kinnari - Flamenco konsert https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bellali Neguib Austria Cruz | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162484/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Trufilotten https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Søyland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162477/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Noah og skapelsen / Noahs ark https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162474/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Tranen og Selen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frances Åse Huby | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162469/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Bastard https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Waage | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162467/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Meg, Meg og Meg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145355?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Karina Wigdel | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162465/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Frihet i spirituals og spirituals som identitet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Karsten | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162464/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Spor av dråper og røde nebb https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145353?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lius Duve Baruch Joplin Machado | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162463/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Snorre Sturlason - en innføring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Tveite | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162462/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Hvordan vi ser Verden https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Eugenie øktner | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162458/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - animasjon og figurlek-kombinert https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Helland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162434/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Selfie i leire https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145315?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silja Christine Axelsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162425/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Ritmos Brasileiros - en karnevalskonsert https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145312?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Ellingsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162422/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sirkus Cirka https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145310?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Waage | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162420/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Hello X, hvordan ser du for deg fremtiden? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145308?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anneli Stiberg | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162418/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Hvor er hun? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145306?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Glenn Erik Haugland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162416/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - KOMInikaSHOW - en forestilling om kommunikasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145305?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Dahl Bjørnsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162415/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Snutebiller, stankelben https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145299?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hillevi Larsson | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162409/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Lakseeventyr https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145295?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frances Gerono Huby | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162405/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Be Like Water https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145288?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Schøning | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162398/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Marthe Wang https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145286?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Wang | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162396/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Tes Musicos https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145283?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole André Farstad | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162393/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Undercover Refugee https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145282?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Houge | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162392/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sustain https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145278?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Merete Steinsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162388/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kjøkkenet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145276?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanessa Marie Storm | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162386/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Tommel opp https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145258?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katinka Brodin | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162368/2018 | Østfold kulturutvikling