Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - kvitteringer - betalt faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1090840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 107956/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kvitteringer - betalt faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1090839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 107955/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Nettpartner 16.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1090837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 107953/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Nettpartner 15.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1090836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 107952/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - vedr. delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 til utgifter til refundamentering og gjenoppbygging av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 01.07.2018 | RegistryNumber: 95904/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Purring på fakturaer fra Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riiselektro - Elin Bakken | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 95720/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - svar på spørsmål om faktura fra Riis Elektro https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 71770/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Riis Elektro 14.05.2018 - varmekabler https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054626?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 71765/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Riis Elektro 14.05.2018 - Brannsikring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054623?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 71762/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - vedr. delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 til utgifter med refundamentering og gjenoppbygging av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054007?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 71144/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Moss - måling av grunnvannstand https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1089121?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet Carl Alfred Heilmann A/S | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 106237/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - faktura Multiconsult for april og mai 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054675?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 71814/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Detaljer dør mot veien https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078051?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 95169/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Gbnr. 233/22 - Halden kommune - Delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2018 til istandsetting av fredet bygning i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1063454?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Andreas Stang | Journaldato: 13.06.2018 | RegistryNumber: 80589/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - anmodning om delutbetaling https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062702?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.06.2018 | RegistryNumber: 79836/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Dobbeltdør mot vei https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 79789/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Dobbeltdør mot vei https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062650?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.06.2018 | RegistryNumber: 79788/2018 | Kulturminneseksjonen Anmodning om delutbetaling - Kornsjø stasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1061021?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 78159/2018 | Kulturminneseksjonen Kopi av brev til H. T. Mamen - Grønli gård - Røed gård - Jeløy - Moss - avgjørelse i klagesak - nedtapping av karpedam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1089090?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 106206/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Gbnr 1/2829 - Moss kommune - Omdisponering av tilskudd til fredet bygning i privat eie over Statsbudsjettet 2017, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1089041?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.07.2018 | RegistryNumber: 106157/2018 | Kulturminneseksjonen Begrunnelse for omdisponering av midler - Grønli gård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1086149?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 03.07.2018 | RegistryNumber: 103265/2018 | Kulturminneseksjonen Søknad om omdisponering av midler - Grønli gård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1086147?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 03.07.2018 | RegistryNumber: 103263/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Budsjett for omdisponering av midler https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078617?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 95734/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Moss - foto av trapp mot nord - avskalling https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077494?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 94612/2018 | Kulturminneseksjonen Klage på vedtak om fredningsbestemmelsene om nedtapping av karpedammen på Grønli gård - Moss kommune - Askeladden-ID: 132927-5 - Oversendelse til Riksantikvaren https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1061868?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 08.06.2018 | RegistryNumber: 79006/2018 | Kulturminneseksjonen Klage på vedtak om fredning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1061599?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Thorer Mamen | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 78737/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - referat fra møte i Halden kommune 21.06.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1085117?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARILD KARLSEN | Journaldato: 03.07.2018 | RegistryNumber: 102233/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Møtereferat 21.06.2018 - Multiconsults tilbakemelding om fukt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS v/ Jon Folmer m.fl. | Journaldato: 01.07.2018 | RegistryNumber: 95727/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - møtereferat 21.06.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 94736/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Møtereferat 21.06.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Karlsen m.fl. | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 94733/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Riis Elektro AS - timer første halvdel juni 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077595?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 94713/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Byggeleders kommentarer til Advokat Karlsens brev av 30.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1067112?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 18.06.2018 | RegistryNumber: 84247/2018 | Kulturminneseksjonen Signert avtale mellom Østfold kulturutvikling/DKS og Turnéorganisajsonen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1079338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TURNEORGANISASJONEN | Journaldato: 28.06.2018 | RegistryNumber: 96455/2018 | Østfold kulturutvikling Innsynsbegjæring - dokument nr. 251 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1064699?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Østfold | Journaldato: 13.06.2018 | RegistryNumber: 81834/2018 | Kulturminneseksjonen Innsynsbegjæring - dokument nr. 251 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1064441?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Østfold | Journaldato: 13.06.2018 | RegistryNumber: 81576/2018 | Kulturminneseksjonen Innsynsbegjæring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1063451?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Magni Gimmingsrud | Journaldato: 11.06.2018 | RegistryNumber: 80586/2018 | Kulturminneseksjonen Signert kontrakt - Fredrik Høyer - Ufest 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1060788?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIK HØYER | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 77926/2018 | Østfold kulturutvikling Signert kontrakt - Absence crew - Ole Petter Knarvik https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1058029?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABSENCE CREW | Journaldato: 29.05.2018 | RegistryNumber: 75167/2018 | Østfold kulturutvikling Kongegården - utførte timer mai 2018 - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062696?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 09.06.2018 | RegistryNumber: 79831/2018 | Kulturminneseksjonen Signert kontrakt om kjøp av tjenester til Østfold kulturutvikling - Faust for kids https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1057602?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildur Kristinsdottir | Journaldato: 29.05.2018 | RegistryNumber: 74740/2018 | Østfold kulturutvikling Innsynsbegjæring - dokument nr. 239 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062293?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Magni Gimmingsrud | Journaldato: 07.06.2018 | RegistryNumber: 79431/2018 | Kulturminneseksjonen Signert kontrakt - Ole Petter Nilsen - transport Cinemascope våren 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1057449?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Petter Nilsen | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 74587/2018 | Østfold kulturutvikling Innsynsbegjæring - dokument nr. 243 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1062288?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Magni Gimmingsrud | Journaldato: 07.06.2018 | RegistryNumber: 79426/2018 | Kulturminneseksjonen Redigert forslag til kontrakt - Faust for kids - Hildur Kristinsdottir https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1056485?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hildur Kristinsdottir | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 73623/2018 | Østfold kulturutvikling Kongegården - brev fra advokat Karlsen - 30.05.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1060960?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARILD KARLSEN | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 78098/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til kontrakt - Ole Petter Nilsen - transport for Cinemascope våren 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1055675?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Petter Nilsen | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 72813/2018 | Østfold kulturutvikling Svar på spørsmål om bistand - fundamentering - Kongegården - Wiels plass 1 - Halden https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1058913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 76051/2018 | Kulturminneseksjonen Kongsgården - protokoll fra overtakelsesforretning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054649?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 71788/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - svar på tre brev om refundamenteringsprosjektet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1052927?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARILD KARLSEN | Journaldato: 01.06.2018 | RegistryNumber: 70065/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til kontrakt - Juryen - Hege Haagenrud https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1049595?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Haagenrud | Journaldato: 25.05.2018 | RegistryNumber: 66733/2018 | Østfold kulturutvikling Nytt forslag til kontrakt - Circo Herencia - Oddmann Productions https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1049493?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddmann Productions | Journaldato: 25.05.2018 | RegistryNumber: 66631/2018 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - institusjonskokkfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107570?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 124690/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Forslag til kontrakt - Faust for kids - Hildur Kristinsdottir https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1048798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HILDUR KRISTINSDOTTIR | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 65936/2018 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Sarpsborg kommune - Mona Teigen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1106391?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 123511/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Askim kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1106047?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.08.2018 | RegistryNumber: 123167/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Sarpsborg kommune - Hanne Holter Karlsøen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1104727?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 02.08.2018 | RegistryNumber: 121848/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Sarpsborg kommune - Mina Azizoski https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1104568?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 01.08.2018 | RegistryNumber: 121689/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1093196?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 110317/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1093177?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 24.07.2018 | RegistryNumber: 110298/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1092737?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 109855/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontrakt - Art By Kjeholt - UKM-festivalen Trondheim https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077115?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ART BY KJEHOLT | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 94233/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Art By Kjeholt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1067992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Art By Kjeholt | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 85117/2018 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Bente M. Bengtson https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1092387?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 109505/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Simen Wehler https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1091974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 109090/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontrakt - Espen Jamne - UKM Østfold 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1060811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TECHNOBUDDHA Espen J V Groningen | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 77949/2018 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Siri Johannessen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1091483?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 11.07.2018 | RegistryNumber: 108599/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontrakt - José Rui Fernandes Ribeiro de Almeida - BVD 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1058148?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fernandes R De A Jose Rui | Journaldato: 30.05.2018 | RegistryNumber: 75286/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - José Rui Fernandes Ribeiro de Almeida - BVD 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1057044?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fernandes R De A Jose Rui | Journaldato: 30.05.2018 | RegistryNumber: 74183/2018 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av nye faglige ledere - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1088781?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 04.07.2018 | RegistryNumber: 105897/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Nytt forslag til kontrakt - Brune - Stiftelsen Teater Joker v/ Kari Ramnefjell https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1045005?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiftelsen TEater Joker v/Kari Ramnefjell | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 62143/2018 | Østfold kulturutvikling Signert kontrakt - Theo Li Leguina - UKM Østfold 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1055970?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Theo Li Leguina | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 73108/2018 | Østfold kulturutvikling Dokumentasjon på faglig leder - helsearbeiderfaget - Råde kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1078571?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 27.06.2018 | RegistryNumber: 95688/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontrakt - Cecilie Jørstad - UKM Østfold 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054288?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: CECILIE JØRSTAD | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 71425/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Theo Li Leguina - UKM-Festivalen og UKM Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1052333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Theo Li Leguina | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 69471/2018 | Østfold kulturutvikling Samarbeidsavtale - ønsker godkjenning som lærebedrift - Byggkompaniet Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1068621?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 85746/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1067200?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østfold fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2018 | RegistryNumber: 84335/2018 | Halden videregående skole Godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1066524?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Halden vg.skole m.fl. | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 83659/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1065526?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Halden vg.skole | Journaldato: 15.06.2018 | RegistryNumber: 82661/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av ny faglig leder - Bikuben barnehage - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1061766?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 78904/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Referat fra årlig rapportering https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1056749?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 05.06.2018 | RegistryNumber: 73888/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Dokumentasjon - faglig leder - helsearbeiderfaget - Eidsberg kommune - Hege Østbye https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054297?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 71434/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Eidsberg kommune - Hege Østbye https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1054296?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 71433/2018 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Forslag kontrakt - teaterworkshop - UKM festivalen - 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1048191?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CECILIE JØRSTAD | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 65329/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Petter Henriksen - Flerkamera Ufest 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046980?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Henriksen | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 64118/2018 | Østfold kulturutvikling Sluttrapport RØRE-prosjektet - Våk skole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1088579?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÅLER KOMMUNE v/Våk skole | Journaldato: 04.07.2018 | RegistryNumber: 105695/2018 | Folkehelseseksjonen Forslag til kontrakt - Tor Marius Refshal - scenetekniker - UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046978?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Marius Refshal | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64116/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Espen Jamne - lydtekniker - UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046976?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Jamne | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64114/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Tim Finset - lystekniker - UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tim Finset | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64112/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Harald Fossen - fagpanel UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046973?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Fossen | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64111/2018 | Østfold kulturutvikling Sluttrapport RØRE-prosjektet - Gimle skole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1107123?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 124243/2018 | Folkehelseseksjonen Signert protokoll - forhandlingsmøte om ruteomlegging 25.06.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1088793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NETTBUSS AS | Journaldato: 04.07.2018 | RegistryNumber: 105909/2018 | Østfold kollektivtrafikk Forslag til kontrakt - Linda Haug - fagpanel - UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Haug | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64105/2018 | Østfold kulturutvikling Sluttrapport RØRE-prosjektet - Malakoff vg. skole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1105051?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Rolf Stene | Journaldato: 03.08.2018 | RegistryNumber: 122172/2018 | Folkehelseseksjonen Signert protokoll - forhandlingsmøte om ruteomlegging https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1063169?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NETTBUSS AS | Journaldato: 11.06.2018 | RegistryNumber: 80304/2018 | Østfold kollektivtrafikk Forslag til kontrakt - Silje Steinsvik - kunstansvarlig - UKM-festivalen 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046965?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Steinsvik | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 64103/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til kontrakt - Ole Petter Nilsen for Ufest 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1046719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Petter Nilsen | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 63857/2018 | Østfold kulturutvikling Aksept av vilkår - prosjekt Røre 6 - 19 - Østfold fylkeskommune 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1077708?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 94826/2018 | Folkehelseseksjonen Sluttrapport RØRE-prosjektet - Rygge ungdomsskole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1104809?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYGGE KOMMUNE | Journaldato: 02.08.2018 | RegistryNumber: 121930/2018 | Folkehelseseksjonen Svar på søknad til tilskuddsordningen RØRE https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1067352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Mysen videregående skole | Journaldato: 01.07.2018 | RegistryNumber: 84487/2018 | Folkehelseseksjonen Svar på søknad til tilskuddsordningen RØRE https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1067335?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.07.2018 | RegistryNumber: 84470/2018 | Folkehelseseksjonen