Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Gernergården - fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204686/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - orientering om fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1461892?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204074/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Moss - dokumentasjon - faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447140?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 189324/2019 | Kulturminneseksjonen Innsynsbegjæring dok. 435 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1433108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Günther | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 175293/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Askeladden-ID: 86059 - vedtak om dispensasjon for ombygging til leiligheter https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427188?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 169374/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - utkast - dispensasjonsøknad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1377424?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 119630/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tapet i dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 209801/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua - utbetaling av forskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462033?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204215/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1460198?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 202380/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tilbakemelding på kostnadsoversikten - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455548?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 197730/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - kostnadsoversikt pr. 05.09.2019 - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 197729/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - anmodning om deltakelse på befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459971?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR EIENDOM AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 202153/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - betalingskvittering - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1450696?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 192878/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - epostkorrespondanse - forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198602/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - karpedammen og vanningsanlegget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1448517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 190699/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varsel om forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198600/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - faktura fra Moss Entreprenør AS 08.07.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447488?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189672/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 og 2019 - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 189624/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - refundering av forskudd til keramiker Tanya Kuyters https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanya Kuiters | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196948/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedrørende regnskap for våren 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 196616/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - faktura fra Multiconsult 28.06.2019 - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447203?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189387/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli Gård - rapport - etablering av miljøbrønner https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447201?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189385/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Refundering av forskudd til keramiker Tanya Kuyters https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1452603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 194787/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - foto av fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185517/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - foto av fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185508/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - e-post korrespondanse - uenighet - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443235?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185419/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - uttalelse - flisene til hjørnet i ventehallen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 169794/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Spørsmål om delutbetaling m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366759?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 108967/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Akseptskjema 2019 - Tinglysning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1364958?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 107164/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 118669/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 118618/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppsummering etter befaring 10.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1374007?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 116216/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning som lærebedrift - Nye Indre Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468747?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210924/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Aremark bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aremark kommune | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 202030/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210653/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Moss bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453423?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195607/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1464359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 206541/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Moss bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195605/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - aktivitørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456064?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198246/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund i bibliotekene - Anneli Sollie - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1451726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNELI SOLLIE | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 193908/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196835/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kornsjø stasjon - gbnr 233/22 - Halden kommune - delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2019 - istandsetting av fredet bygning i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Andreas Stang | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 109047/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432942?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175127/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196844/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432943?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175128/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Dokumentasjon - ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453115?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORTENSTUA SKOLE IKS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195299/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432937?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175122/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Godkjenning av ny faglig leder - Helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1452791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 194975/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Fredrikstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175036/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447879?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 190063/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Fredrikstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432850?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175035/2019 | Østfold kulturutvikling Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205840/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning som lærebedrift - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN, Halden vg. skole m.fl. | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189508/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om velferdsteknologi - Aremark bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432843?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175028/2019 | Østfold kulturutvikling Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205806/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om godkjenning som lærebedrift - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1435124?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN, Halden vg. skole | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 177308/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Sarpsborg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432841?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175026/2019 | Østfold kulturutvikling Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463622?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205804/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432895?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 175080/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Råde bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÅDE KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175025/2019 | Østfold kulturutvikling Kongegården - varsel om mangler - søknad om tillatelse til endringer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1450592?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 192774/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432893?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 175078/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Råde bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432838?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÅDE KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175023/2019 | Østfold kulturutvikling Kongegården - Jetpelbetongslam - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449667?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191849/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Askim bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKIM KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175022/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 174366/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191838/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Askim bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432835?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKIM KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175020/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432210?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 174395/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191837/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Halden bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175019/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1431608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 173794/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191833/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Hvaler bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HVALER KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175018/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1431761?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 173947/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - oppsummering etter telefonsamtale 21.06.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1411523?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 153711/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 – oppdragsbekreftelse Hilde Hagerup – Norsk Forfattersentrum https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432832?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FORFATTERSENTRUM | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175017/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Hobøl bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175013/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Sarpsborg bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1394388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 136580/2019 | Østfold kulturutvikling Referat fra møte 14.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381248?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 123448/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Hobøl bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392920?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135112/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Trøgstad bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392887?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135079/2019 | Østfold kulturutvikling Spydeberg prestegård - gbnr. 33/50 - Spydeberg - Askeladden ID 86078-3 - tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1469070?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 211245/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Moss bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392855?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135047/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Marker bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392766?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 134958/2019 | Østfold kulturutvikling Spydeberg prestegård - Serpentindammen - 2019 - kopi av brev fra fylkeskonservatoren https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Spydeberg prestegård - Harald Gullåsen | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 209808/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Marker bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133370/2019 | Østfold kulturutvikling Spydeberg prestegård - anmeldelse stabbur 1998 m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1465910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 208091/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Askim bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391165?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASKIM KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133354/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Fredrikstad bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391139?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133328/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Trøgstad bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390985?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133174/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Halden bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133157/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Skiptvet bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390949?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKIPTVET KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133138/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Råde bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390915?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RÅDE KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133104/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om velferdsteknologi - Aremark bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390714?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 15.09.2019 | RegistryNumber: 132903/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Moss bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1388820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 131013/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Halden bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1388815?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 131009/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning som lærebedrift - Barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1383242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MORTENSTUA SKOLE IKS m.fl. | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 125440/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Trøgstad bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1388809?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 131003/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Hvaler bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1388719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HVALER KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 130913/2019 | Østfold kulturutvikling