Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - betalingskvittering - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247491?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264563/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kopi av faktura og kvittering - Advokat Arild Karlsen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262698/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kvittering for betalt faktura - AF Gruppen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245623?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262696/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Halden kommune - parkeringsplass https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240077?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 257153/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden - behov for sikringstiltak - Askeladden-ID: 86046-1 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1239733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 256809/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - fakturakvittering - Multiconsult https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1239422?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 256499/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1239419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 256496/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - status økonomi - el-arbeider - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1239412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 256489/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1161817?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 06.11.2018 | RegistryNumber: 178918/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1161112?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 02.11.2018 | RegistryNumber: 178213/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Riis Elektro AS - Timeliste oktober 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1161110?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIIS ELEKTRO AS | Journaldato: 02.11.2018 | RegistryNumber: 178211/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra AF Gruppen Norge AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160197?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 177300/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - betalingskvittering - Multiconsult https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1154166?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 171272/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - betalingskvittering strøm - faktura 13.09.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1153906?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 171012/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kvittering for betalt faktura - Mycoteam AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1140129?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 157244/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - faktura fra Multiconsult 16.10.2017-05.01.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1135531?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 152647/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - avtale om befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247389?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264461/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - anmodning om møte - presentasjon av funn https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264452/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - faktura fra Multiconsult 31.10.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240736?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 257812/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Moss - anmodning om utbetaling av tilskudd 2018 til stallvegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/Trine Lise Heilmann | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 257447/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - 55. måling av grunnvannstand - 01.11.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160728?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS - Trine Lise Heilmann | Journaldato: 02.11.2018 | RegistryNumber: 177829/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - anmodning av delutbetaling av tilskudd og overføring av tilskudd til 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160152?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet Carl Alfred Heilmann A/S | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 177255/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Faktura fra Multiconsult 13.09.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1137830?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 154945/2018 | Kulturminneseksjonen Svar på forslag til produksjoner - Den kulturelle skolesekken i Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146969?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERS LØNNE GRØNSETH m.fl. | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 164076/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Lhad Dlaor - historien om Roald Dahl https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Merete Tusj | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 163627/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Romeo og Julie , En Folkefiende og Jungelboken https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1146001?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Lysen Paulsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 163111/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Building Conversation https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145598?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: James Ray Moore | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162708/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oxente https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145553?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lius Duve Baruch Joplin Machado | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162663/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Yadoh https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145500?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Øystein Torget | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162610/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Fra dukke til animasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145494?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Sæthren | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162604/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Bandi https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145487?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarah Camille Osmundsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162597/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Eventyrøya https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Flottorp | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162591/2018 | Østfold kulturutvikling Ettersending av vedlegg - forslag til produksjoner - Blues for barna https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145479?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅKON HØYE | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162589/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Den store filmen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145478?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Anton Olavsen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162588/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Tårnet - finnes det håp i en flyktningleir? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162587/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sykkelfugl https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145474?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Klyve-Skaug | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162584/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Dream BIG - om å våge å tenke stort https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145472?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162582/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Supa Modo - en annerledes superhelt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145468?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eirik Gilsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162578/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Hvem er modig? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145465?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Louise Grindvold | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162575/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Månelyst - tegne etter eventyr https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145464?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Moen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162574/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Forteljingar om mot https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Klyve-Skaug | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162573/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blues For Barna https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145460?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Høye | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162570/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kongsert med KongSverre https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145457?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Thorstensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162567/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Mozart & Prinsessen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilmi Anna Åse Palm | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162565/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Den nye planeten https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145449?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Hjorth | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162559/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Jenta som lærte kongen å spise havregrøt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145448?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Lørum | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162558/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Familiebildet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145446?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Thomassen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162556/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - SE! Kompott https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145444?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liva Mork | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162554/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Mulla Sigurd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Kippersund | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162553/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Frosk er frosk - sammen og alene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Hægeland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162550/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oslo Forteller https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145437?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Chocron | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162547/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Operahistorien på én skoletime, hvis vi rekker det https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145435?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Askeland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162545/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Bilder forteller https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145433?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christopher Michael Stonehill | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162543/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Oppstandelsen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145430?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Steffensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162540/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sequentia - Mean Motion Resonance https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Åmli | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162538/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Sannheten bak Bygdehomo https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Lillesæter | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162530/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - I det Hyggelige Huset https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Thorstensen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162522/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Romeo og Julie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145410?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Merete Steinsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162520/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blind Danser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145405?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Lloyd | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162515/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Blind Danser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145392?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Lloyd | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162502/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - En kort innføring i animasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145391?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Sæthren | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162501/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Ønskedrøm https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162500/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Jul med Prøysen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162498/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Lekene slår tilbake https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145386?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162496/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - De 20 beste minuttene av ditt liv https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145385?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Dahl | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162495/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Kulturelle ryggsekker i Amerika https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145382?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Folkedal | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162492/2018 | Østfold kulturutvikling Forslag til produksjoner - Klovneskrekk https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Merete Steinsvik | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162490/2018 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - timelister 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249546?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266614/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Det var en gang https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145377?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162487/2018 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - årsrapport 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266612/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Kinnari - Flamenco konsert https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bellali Neguib Austria Cruz | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162484/2018 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262504/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Trufilotten https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Søyland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162477/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - fakturaer - Geo øst AS og Mycoteam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266699/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varme og ventilasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245113?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262187/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Noah og skapelsen / Noahs ark https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Dundas | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162474/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - faktura 30.11.2018 - setningsmålinger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEO-ØST AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264553/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om dispensasjon - sanering av hussopp i trappegang mot øst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1243040?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 260116/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Tranen og Selen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frances Åse Huby | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162469/2018 | Østfold kulturutvikling Epostkorrespondanse - Grønli gård - karpedammen - kutte rørforbindelse - opprenskning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247183?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264255/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om tilskudd 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242731?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259807/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Bastard https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Waage | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162467/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - vanningsdammen - foto mot nordøst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247176?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264248/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedr. søknad om tilskudd for 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242223?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259299/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Meg, Meg og Meg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145355?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Karina Wigdel | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162465/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - vanningsdammen - foto mot øst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247174?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264246/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om tilskudd 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242220?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259296/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Frihet i spirituals og spirituals som identitet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Karsten | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162464/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - vanningsdammen - foto mot nord https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264245/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - epostkorrespondanse angående søknad om oppgradering av loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241582?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258658/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Spor av dråper og røde nebb https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145353?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lius Duve Baruch Joplin Machado | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162463/2018 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - svar på søknad om oppgradering av loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258312/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Snorre Sturlason - en innføring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Tveite | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162462/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - søknad om tilskudd - utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245699?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262772/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om oppgradering av loft til boligformål https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241158?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258234/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - Hvordan vi ser Verden https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Eugenie øktner | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162458/2018 | Østfold kulturutvikling Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss kommune - søknad om opprenskning og forsiktig utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245698?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262771/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - korrespondanse - funn av karmbit https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1153286?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 170392/2018 | Kulturminneseksjonen Forslag til produksjoner - animasjon og figurlek-kombinert https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1145324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Helland | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 162434/2018 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - ny dør - funn av karmbit https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1153285?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 170391/2018 | Kulturminneseksjonen