Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Innsynsbegjæring dok. 435 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1433108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Günther | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 175293/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Askeladden-ID: 86059 - vedtak om dispensasjon for ombygging til leiligheter https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427188?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 169374/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Bryggeriutsalget - vedlegg til søknad om dispensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1425330?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 167516/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Portnerbolig margarinfabrikk - vedlegg til søknad om dispensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1425289?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 167475/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - flytting av peiskamin - gulv i stue https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1421591?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 163779/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - tapet m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1421586?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 163774/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - bekreftelse på tillatelse - peiskamin https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1421573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mai Os | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 163760/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - jernovn https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1421547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 163734/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - anmodning om bekreftelse på tillatelse - peiskamin https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1421520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mai Os | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 163707/2019 | Kulturminneseksjonen Dokumentasjon til søknad - bryggeriutsalget - deler av fredet bebyggelse - Moss Bryggeri https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1412369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 154557/2019 | Kulturminneseksjonen Dokumentasjon til søknad - portnerbolig - deler av fredet bebyggelse - Moss Bryggeri https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1412312?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 154500/2019 | Kulturminneseksjonen Anmodning om uttalelse - dispensasjonssøknad deler av fredet bebyggelse - Moss Bryggeri - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1412285?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 154473/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - avdekking av stuegulvet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1411266?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Historiske Hus AS v/ Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 153454/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - bygningsarkeologiske undersøkelser leilighet 2. etasje - 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1411262?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Historiske Hus AS v/ Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 153450/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Vedr. farge- og tapetundersøkelser i andre etasje https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389259?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 131450/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Søknad om dispensasjon - Bad i andre etasje https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389238?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131429/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - råd til innvendig oppussing https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1380820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 123025/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fremdrift på fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1380819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 123024/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - utkast - dispensasjonsøknad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1377424?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 119630/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - dispensasjonsøknad til print https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376549?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118755/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - dispensasjonsøknad til print https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118753/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - utkast dispensasjonsøknad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118750/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - karpedammen og vanningsanlegget - avtale https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 169924/2019 | Kulturminneseksjonen Kart - alternativer for fellesvanningsanlegget - Rød og Grønli https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427700?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 169886/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tinglyst dokument - vanningsanlegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427564?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 169750/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tinglyst dokument - vanningsanlegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1399608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 141798/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - uttalelse - flisene til hjørnet i ventehallen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 169794/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tinglyst dokument - vanningsanlegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1399604?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 141794/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - delutbetaling - vanningsdammen - Moss https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1386652?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 128846/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - nye fliser fra Moss https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427600?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 169786/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dispensasjon for graving av vannledninger - rensing av karpedam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1386431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 128625/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - foto og film av flisene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427597?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 169783/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - håndverkers vurdering av flisene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427594?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 169780/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - rensing av karpedam - dispensasjon for graving av vannledninger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1386420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 128614/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - eldste maling utvendig - dører og vinduer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427216?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stange | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 169402/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Faktura vanningsdammen på Grønli https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381132?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 123332/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdammen - søknad om delutbetaling 3 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381083?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 123288/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Ventehallfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427142?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 169328/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - forslag bordplan - foto av utstyret https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376196?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118403/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedr. kravene fra flisprodusent https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132915/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - forslag til bordplan https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1375313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 117521/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Spørsmål om delutbetaling m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366759?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 108967/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedr. flisene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390722?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132911/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Akseptskjema 2019 - Tinglysning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1364958?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 107164/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Ber om aksept for ny type fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390721?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132910/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Faktura 1015 fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390715?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132904/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390713?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132902/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - e-post vedrørende håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390707?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanya Kuiters | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132896/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varavinduer og ytterdør https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131612/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedlegg til faktura - Håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389378?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131569/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedlegg til faktura - håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389362?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131553/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - flisene til ventehallen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131543/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Byggemelding om tiltak på loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131537/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 118669/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 118618/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppsummering etter befaring 10.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1374007?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 116216/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppfølging etter befaring - dører og vinduer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1372530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 114739/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppsummering etter befaring 10.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1372528?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 114737/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - gbnr 233/22 - Halden kommune - delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2019 - istandsetting av fredet bygning i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Andreas Stang | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 109047/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432942?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175127/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432943?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175128/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Marker bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432937?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 175122/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Fredrikstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175036/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Fredrikstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432850?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175035/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om velferdsteknologi - Aremark bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432843?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175028/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning som lærebedrift - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1435124?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN, Halden vg. skole | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 177308/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Sarpsborg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432841?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175026/2019 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - gbnr 233/22 - Halden - Askeladden-ID: 86054-1 - tilskudd til istandsetting av fredet bygning i privat eie over Statsbudsjettet 2019, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1317383?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Andreas Stang | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 59601/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Råde bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÅDE KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175025/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432893?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 175078/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Råde bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432838?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÅDE KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175023/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Askim bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKIM KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175022/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 174366/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Askim bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432835?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKIM KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175020/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432210?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 174395/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Halden bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175019/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1431608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 173794/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Hvaler bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HVALER KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175018/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1431761?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 173947/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - oppsummering etter telefonsamtale 21.06.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1411523?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 153711/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 – oppdragsbekreftelse Hilde Hagerup – Norsk Forfattersentrum https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432832?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FORFATTERSENTRUM | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175017/2019 | Østfold kulturutvikling Dokumentasjon - godkjenning av faglig leder https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1428793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 170979/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Hobøl bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 175013/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1427821?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 170007/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Kongegården - notatsetninger, gulv, fukt, byggskader m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1394329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 136521/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Sarpsborg bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1394388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 136580/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1426652?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 168838/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Notat setninger, gulv, fukt, byggskader m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391296?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 133485/2019 | Kulturminneseksjonen Referat fra møte 14.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381248?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 123448/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Hobøl bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392920?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135112/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1425885?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 168071/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Trøgstad bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392887?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135079/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1424593?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 166780/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Moss bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392855?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 135047/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1424592?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 166779/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - vannstand i Tista https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1379400?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 121605/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Marker bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1392766?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 134958/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1424590?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 166777/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Marker bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARKER KOMMUNE | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 133370/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1424589?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 166776/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift