Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Gernergården - Vedr. farge- og tapetundersøkelser i andre etasje https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389259?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 131450/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Søknad om dispensasjon - Bad i andre etasje https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389238?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131429/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - råd til innvendig oppussing https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1380820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 123025/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fremdrift på fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1380819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 123024/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - dispensasjonsøknad til print https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376549?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118755/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - dispensasjonsøknad til print https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118753/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - utkast dispensasjonsøknad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELEMENT ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118750/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Gbnr. 2/1177 - Moss - bygningsarkeologiske undersøkelser - Fylkeskonservatorens anbefaling https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1331419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: GERNERGÅRDEN AS | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 73631/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - bekreftelse av tilbud - bygningsantikvarisk fargeundersøkelse - Historiske Hus https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1330719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GERNERGÅRDEN AS | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 72931/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - tilbud på bygningsantikvarisk fargeundersøkelse - Historiske Hus https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1330718?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYSERVICE AS | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 72930/2019 | Kulturminneseksjonen Referat fra styremøte 26.03.2019 - Lærernes Yrkesforbund i Delta https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366022?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: LÆRERNES YRKESFORBUND | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 108228/2019 | HR-seksjonen Grønli gård - rensing av karpedam - dispensasjon for graving av vannledninger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1386420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 128614/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Faktura vanningsdammen på Grønli https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381132?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 123332/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdammen - søknad om delutbetaling 3 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381083?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 123288/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - forslag bordplan - foto av utstyret https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376196?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118403/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedr. kravene fra flisprodusent https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132915/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - forslag til bordplan https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1375313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 117521/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedr. flisene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390722?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132911/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Ber om aksept for ny type fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390721?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132910/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjøs stasjon - Faktura 1015 fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390715?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132904/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - aksept av vilkår for statlig tilskudd til fredet hus og anlegg - 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1364956?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 107162/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390713?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132902/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Hovedbygningen - gbnr. 1/2829 - Moss - Askeladden-ID: 132927-1 - Tilskudd til grunnundersøkelser av fredet bygning i privat eie over Statsbudsjettet 2019 - kap. 1429 post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1316733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 58952/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - e-post vedrørende håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390707?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanya Kuiters | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 132896/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varavinduer og ytterdør https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131612/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Vedlegg til faktura - Håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389378?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131569/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedlegg til faktura - håndlagede klinkerfliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389362?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131553/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - flisene til ventehallen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131543/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Byggemelding om tiltak på loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1389346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 131537/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Foto https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292473?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 34696/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppfølging etter befaring - dører og vinduer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1372530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 114739/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - oppsummering etter befaring 10.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1372528?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 114737/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - trappeløpet mot Halden https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1367555?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 109763/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - status dobbeltdør https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1367543?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 109751/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - utbetalingsanmodning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366807?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 109015/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - kalkmørtel til vegg i 3. etasje https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1357217?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 99419/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - restaurering av dør https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1357216?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 99418/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - aksept av vilkår 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1357211?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAAKON A STANG | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 99413/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - gbnr. 233/22 - Halden kommune - dobbeltdør mot vei https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334055?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 76261/2019 | Kulturminneseksjonen Revidert plan for loft - Kornsjø stasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328599?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 70813/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - notatsetninger, gulv, fukt, byggskader m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1394329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 136521/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Notat setninger, gulv, fukt, byggskader m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1391296?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 133485/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - vannstand i Tista https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1379400?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 121605/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - bilder etter fuktmåling 10.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1375317?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 117525/2019 | Kulturminneseksjonen Endring av møtedato https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1366552?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 108758/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegegård - befaring med fylkeskonservatoren - 28.05.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 119173/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av ny faglig leder - Maria Arntsen - institusjonskokkfaget - Sarpsborg kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1397313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 139503/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Spørsmål om fremdrift og nytt møte https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1364369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 106575/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av faglig leder - dokumentasjon - Linnea natur- og gårdsbarnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1388250?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 130444/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Spørsmål om nytt møte https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1332124?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS - Jon Folmer | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 74334/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - akseptskjema https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328087?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70301/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Institusjonskokkfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1383625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 125823/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Referat fra møte 05.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1313904?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Bjørnar Folmer | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 56126/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av faglig leder - helsearbeiderfaget - og bytte av faglig leder - Sarpsborg kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1384909?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 127103/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Spydeberg prestegård - Gbnr 33/50 - Spydeberg kommune - Utbetaling av driftsstøtte for 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 7844/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av faglig leder - dokumentasjon - Eidsberg kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1384570?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 126768/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av faglig leder - dokumentasjon - Råde kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1384561?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 126759/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av faglig leder - dokumentasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1384547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 126745/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning som lærebedrift - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382087?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl. | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 124286/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Politisk arbeidsgruppe for involvering i veiprosjekter https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382894?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 125092/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Dokumentasjon faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget - Råde kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1381687?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 123886/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Eventuelt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124578/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1380461?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 122666/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Belønningstilskudd: Rammebudsjett 2020 og handlingsplan 2021-2023 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382365?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124563/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1379390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORTENSTUA SKOLE IKS | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 121595/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Belønningstilskudd: Rapport for 1.tertial 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124534/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Dokumentasjon - faglig leder - Ekholt barnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1379791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 121996/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Vegprising som erstatning for bompenger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382178?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124377/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1377020?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD m.fl. | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 119226/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Orienteringssaker til Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382167?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124366/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Godkjenning av faglig leder i Aremark kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376648?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118854/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning av referat fra møte 24. april 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1382159?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 124358/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Dokumentasjon - faglig leder - Ekholt barnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376522?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 118728/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Foreløpige saker til kommende møter https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118779/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift -Buen barne- og ungdomsskole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1375558?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 117765/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Politisk arbeidsgruppe - kostnadsreduksjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376564?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118770/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning av nye faglige ledere - Sykehuset i Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1375691?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 117898/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Belønningstilskudd: Rammebudsjett 2020 og handlingsplan 2021-2023 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376538?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118744/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1374431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORTENSTUA SKOLE IKS | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 116640/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Foredrag om velferdsteknologi - Atea - Frode Austigard - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1371952?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA v/Frode Austigard | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 114160/2019 | Østfold kulturutvikling Belønningstilskudd: Rapport for 1.tertial 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376529?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118735/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Godkjenning som lærebedrift - IKT-servicefag https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1373865?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ABERIA UNG AS m.fl. | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 116074/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Veiprising som erstatning for bompenger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118726/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning - ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Kalnes vg. skole https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1371906?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 114114/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Jovan Pavlovic - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328375?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOVAN PAVLOVIC | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70589/2019 | Østfold kulturutvikling Orienteringssaker til rådmannsutvalget 29.mai 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376503?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118709/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Dokumentasjon faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Eidsberg kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1369265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 111473/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Ahmad Al Khatib - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328370?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmad Al Khatib | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70584/2019 | Østfold kulturutvikling Vertskapsavtale Bypakke Nedre Glomma https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376497?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118703/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1367774?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 109982/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Finn Guttormsen - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328365?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINN GUTTORMSEN | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70579/2019 | Østfold kulturutvikling Eventuelt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118520/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning som lærebedrift - IKT-servicefag https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1367190?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABERIA UNG AS | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 109398/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Helge Andreas Norbakken - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ON STAGE PRODUCTIONS Norbakken | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70574/2019 | Østfold kulturutvikling Signert kontrakt - Låtskriverworkshop - juni 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1385474?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JEUNESSES MUSICALES NORWAY | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 127668/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning av referat fra møte 3. april 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1376303?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 118510/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1336111?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 78313/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Thor-Ivar Lund Protil AS - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTIL AS | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70568/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning som lærebedrift i salgsfaget og logistikkfaget - Indre Østfold fengsel https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1331730?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 73942/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - foredrag om velferdsteknologi - Atea - Frode Austigard - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1325984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA AS | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 68198/2019 | Østfold kulturutvikling