Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - Faktura 36133 - KF Entreprenør AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1285207?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KF ENTREPRENØR AS | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 27435/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - betalingskvittering - Riis Elektro AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247491?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264563/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kopi av faktura og kvittering - Advokat Arild Karlsen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262698/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kvittering for betalt faktura - AF Gruppen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245623?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262696/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden - behov for sikringstiltak - Askeladden-ID: 86046-1 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1239733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 256809/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - info til ny eier om bla. tilskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290925?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann - Trine Lise Heilmann | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 33151/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fakturaer fra Multiconsult for okt.-des. 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS - Trine Lise Heilmann | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 32590/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Endringer i grunnen? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1285181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 27409/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - avtale om befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247389?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264461/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - anmodning om møte - presentasjon av funn https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264452/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Stallen - gbnr. 2/1177 - Moss kommune - Utbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2018 til istandsetting https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241003?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/ Trine Lise Heilmann | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 258079/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - faktura fra Multiconsult 31.10.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240736?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 257812/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Moss - anmodning om utbetaling av tilskudd 2018 til stallvegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/Trine Lise Heilmann | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 257447/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Hovedbygningen - gbnr. 2/1177 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2015 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160165?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/Trine Lise Heilmann | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 177268/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Foto https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292495?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 34718/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utgraving av vanningsdammen - januar 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1284134?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 26362/2019 | Kulturminneseksjonen Kopi - gbnr. 1/2829 - Grønli gård - Moss kommune - rehabilitering og utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1266671?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 8891/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Kommunens dispensasjon for utvidelse av vanningsdammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1266968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 9187/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdam - gbnr. 1/2829 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2019 til utvidelse av dammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265739?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 7959/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - kostnadsestimat grunnundersøkelser 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265580?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 7800/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - anmodning om delutbetaling - utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1264215?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 6436/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Hovedbygningen - Gbnr 1/2829 - Moss - Askeladden-ID: 132927-1 - Tilskudd til istandsetting av fredet bygning i privat eie over statsbudsjettet 2017 og 2019, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1263610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 5831/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - søknad om tilskudd - dagligstua - kostnader https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261194?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 3415/2019 | Kulturminneseksjonen Akseptskjema - opprensking av karpedammen på Grønli https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261050?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 3271/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Karpedam - Gbnr 1/2829 - Moss kommune - Askeladden-ID: 132927-5 - Tilsagn om tilskudd til opprensking av fredet karpedam i privat eie over Statsbudsjettet 2019, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1255631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 272697/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdam - Gbnr 1/2829 - Moss kommune - Vedr. tinglyst avtale om vanningsdammer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1254910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 271977/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1253770?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 270837/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Søknad opprensking av karpedam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1253114?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 270181/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Aksept av vilkår - Utvidelse av karpedammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1253110?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 270177/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Hovedbygningen - Gbnr 1/2829 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2017 til setningsmålinger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1251418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 268486/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - regneark og utbetalingsanmodning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1251345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 268413/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - prisestimat rensking av karpedam 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1251367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 268435/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - timelister 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249546?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266614/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - vanningsdam - gbnr. 1/2829 - Moss - Askeladden-ID: 132927 - forhåndstilsagn om tilskudd til utvidelse av vanningsdam i privat eie over Statsbudsjettet 2019, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1250992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 268060/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - årsrapport 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266612/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - vanningsdam - gbnr. 1/2829 - Moss - Askeladden-ID: 132927 - forhåndstilsagn om tilskudd til utvidelse av vanningsdam i privat eie over Statsbudsjettet 2019, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1250816?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 267884/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262504/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - fakturaer - Geo øst AS og Mycoteam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 266699/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varme og ventilasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245113?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262187/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - faktura 30.11.2018 - setningsmålinger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEO-ØST AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 264553/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om dispensasjon - sanering av hussopp i trappegang mot øst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1243040?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 260116/2018 | Kulturminneseksjonen Epostkorrespondanse - Grønli gård - karpedammen - kutte rørforbindelse - opprenskning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247183?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264255/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om tilskudd 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242731?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259807/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - vanningsdammen - foto mot nordøst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247176?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264248/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedr. søknad om tilskudd for 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242223?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259299/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - vanningsdammen - foto mot øst https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247174?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264246/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om tilskudd 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242220?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259296/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - vanningsdammen - foto mot nord https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1247173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 01.12.2018 | RegistryNumber: 264245/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - epostkorrespondanse angående søknad om oppgradering av loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241582?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258658/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Søknad om tilskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245702?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 262775/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - svar på søknad om oppgradering av loftet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258312/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - søknad om tilskudd - utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245699?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262772/2018 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad om oppgradering av loft til boligformål https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241158?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258234/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss kommune - søknad om opprenskning og forsiktig utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245698?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 27.11.2018 | RegistryNumber: 262771/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Oppjustert pris på utbedring av dagligstuen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1244843?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 261917/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - oppjustert pris på utbedring av dagligstuen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1244841?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 261915/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Oppsummering etter tlf. samtale i dag https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1243452?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 260526/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss - setningsmålinger 14.11.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 260066/2018 | Kulturminneseksjonen Anmodning om utbetaling - driftstøtte for 2019 - Spydeberg prestegård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265053?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 7274/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om ekstra delutbetaling 2018 - Grønli gård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 259895/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292498?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KF ENTREPRENØR AS avd. Østfold | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 34721/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Setningsmålinger 14.11.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242812?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geo Øst - Jan Erik Lund | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 259888/2018 | Kulturminneseksjonen Kostander KF - Kongegården - skiferpris tak https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283287?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25515/2019 | Kulturminneseksjonen E-postkorrespondanse - forvaltningsplan - Spydeberg prestegård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245460?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262533/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss - setningsmålinger 14.11.2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geo Øst v/Jan Erik Lund | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259887/2018 | Kulturminneseksjonen Kostander KF - Kongegården - skiferpris tak https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283673?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25901/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Mycoteam soppanalyse - Vindu i ark på hovedbygningen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 259405/2018 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - forvaltningsplan - kostnader https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1245458?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARKERUD GÅRD ANS | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 262531/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss - Mycoteam soppanalyse - vindu i ark på hovedbygningen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1242327?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 259403/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse - revidert høydeplan kummer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283272?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25500/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Oppsummering av diverse oppgaver - Ny råteskade https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 258734/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283269?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25497/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Moss - oppsummering av diverse oppgaver - ny råteskade https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 258732/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kostnader KF https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25493/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Oppsummering av diverse oppgaver https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240201?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 257277/2018 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - overføring av tilskudd til 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1153139?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 170245/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - regnskap https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1276374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 18604/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Karpedammen - Gbnr 1/2829 - Moss kommune - Askeladden-ID: 132927-5 - Vedtak om dispensasjon for opprenskning https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 177920/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - drenering https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 7764/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - endringssøknad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1263862?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 6083/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården -foreløpig svar på søknad om ferdigattest - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261814?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 4035/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - del 1 - gbnr. 62/100 - del VI https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 4008/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - del 1 - gbnr. 62/100 - del V https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261756?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3977/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - del 1 - gbnr. 62/100 - del IV - Sluttrapport https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261691?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3912/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - Del 1 - gbnr. 62/100 - del III https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3824/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - del 1 - gnr. 62/100 - del II https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261585?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3806/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - søknad om ferdigattest - del 1 - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261539?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3760/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gjenstående arbeider og veien framover https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261498?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren - Leif Anker | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3719/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Sluttrapporter setninger og golv https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261472?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 3693/2019 | Kulturminneseksjonen Kontoutdrag Kongegården Eiendom AS - AF Gruppen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1261430?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Glomsrød | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 3651/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - fyring av kjeller https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1254719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS - Jon Folmer | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 271786/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1254619?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 271686/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr 62/100 - Halden kommune - utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 og 2018 til refundamenteringsprosjektet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1254222?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 271289/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Prisskjema og masseberegning - Ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1253851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS - Jon folmer | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 270918/2018 | Kulturminneseksjonen Krav om utbetaling av tilgodehavende - søksmålvarsel i henhold til tvisteloven § 5-2 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1252848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARILD KARLSEN | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 269915/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - innmålinger ny utvendig VA-trasé m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1251333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 268401/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - ansvarsrett for utførelse - samsvarserklæring - VVS Installatøren AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1251187?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 16.12.2018 | RegistryNumber: 268255/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - ferdigattest https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1250261?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 267329/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - sluttrapport med avfallsplan https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1250021?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 267089/2018 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket V2019 - Teskjekjerringas vårrengjøring - Rakkestad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290770?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAKKESTAD KOMMUNE | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 32996/2019 | Østfold kulturutvikling