Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - gbnr. 62/100 - Wiels Plass 1 - Halden - faktura - betalingskvittering https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1299067?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 41289/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Faktura 36133 - KF Entreprenør AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1285207?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KF ENTREPRENØR AS | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 27435/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 til gjenoppbygging av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1249688?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 266756/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden kommune - delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 til gjenoppbygging av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240792?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 257868/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården – arealer for beregning av kostnader - tilbakeføring til parkeringsareal https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1240218?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 257294/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden - Askeladden-ID: 86046-1 - avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg i privat eie over statsbudsjettet 2018, Kap. 1429, post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1157262?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONGEGÅRDEN EIENDOM AS v/ Jon Folmer | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 174366/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Gbnr. 2/1177 - Moss - bygningsarkeologiske undersøkelser - Fylkeskonservatorens anbefaling https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1331419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: GERNERGÅRDEN AS | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 73631/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - bekreftelse av tilbud - bygningsantikvarisk fargeundersøkelse - Historiske Hus https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1330719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GERNERGÅRDEN AS | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 72931/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - tilbud på bygningsantikvarisk fargeundersøkelse - Historiske Hus https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1330718?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYSERVICE AS | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 72930/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - tilbakemelding - ny vibrasjonsmåler https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1297002?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet Carl Alfred Heilmann A/S | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 39224/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - ny vibrasjonsmåler - tilskudd til fredede og verneverdige hus og anlegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295792?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet Carl Alfred Heilmann A/S | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 38014/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - svar på spørsmål om ny peling på Verket - tilskudd til fredede og verneverdige hus og anlegg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295133?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 37355/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - spørsmål om ny peling på Verket - tilskudd til fredede og verneverdige hus og anlegg - Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295132?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 37354/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - målepunktrapport - peling - tilskudd til fredede og verneverdige hus og anlegg - Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295131?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 37353/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - info til ny eier om bla. tilskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290925?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann - Trine Lise Heilmann | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 33151/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Hovedbygningen - gbnr. 2/1177 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2015 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290518?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/Trine Lise Heilmann | Journaldato: 24.02.2019 | RegistryNumber: 32744/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fakturaer fra Multiconsult for okt.-des. 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS - Trine Lise Heilmann | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 32590/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Endringer i grunnen? https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1285181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 27409/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Stallen - gbnr. 2/1177 - Moss kommune - Utbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2018 til istandsetting https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1241003?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/ Trine Lise Heilmann | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 258079/2018 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Hovedbygningen - gbnr. 2/1177 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2015 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1160165?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsselskapet C.A. Heilmann AS v/Trine Lise Heilmann | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 177268/2018 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Hovedbygningen - gbnr. 1/2829 - Moss - Askeladden-ID: 132927-1 - Tilskudd til grunnundersøkelser av fredet bygning i privat eie over Statsbudsjettet 2019 - kap. 1429 post 71 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1316733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 58952/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd til grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1316639?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 58858/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - akseptskjema for istandsetting av dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1296987?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 39209/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdam - gbnr. 1/2829 - Moss - Delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2019 til utvidelse av dammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1296143?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 38365/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - fakturaer - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - utvidelse av vanningsdammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1296084?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 38306/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd til grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1296082?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 38304/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utvidelse av vanningsdammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1293811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 36034/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Foto https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292495?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 34718/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Foto https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292473?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 34696/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utgraving av vanningsdammen - januar 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1284134?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 26362/2019 | Kulturminneseksjonen Kopi - gbnr. 1/2829 - Grønli gård - Moss kommune - rehabilitering og utvidelse av vanningsdam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1266671?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 8891/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Kommunens dispensasjon for utvidelse av vanningsdammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1266968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 9187/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdam - gbnr. 1/2829 - Moss kommune - Delutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2019 til utvidelse av dammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265739?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 7959/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - kostnadsestimat grunnundersøkelser 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265580?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 7800/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - gbnr. 233/22 - Halden kommune - dobbeltdør mot vei https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334055?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 76261/2019 | Kulturminneseksjonen Revidert plan for loft - Kornsjø stasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328599?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 70813/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - tilbakemelding om fliser - gbnr. 233/22 - tilskudd til fredede og verneverdige bygninger og anlegg - Håkon og Mona Stang https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 38212/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - gbnr. 233/22 - Halden kommune - sluttutbetaling av tilskudd over statsbudsjettet 2018 til istandsetting av fredet bygning i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1252637?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Andreas Stang | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 269704/2018 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - akseptskjema https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328087?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70301/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - søknad om ekstra delutbetaling 2018 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1243432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 260506/2018 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Gbnr 33/50 - Spydeberg kommune - Utbetaling av driftsstøtte for 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 7844/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - utvendig VA - erklæring om ansvarsrett - gjennomføringsplan - anbud gjenoppbygging underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1295287?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 37509/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - gbnr. 62/100 - Halden - revidert pristilbud nr. 3 - 18.02.2019 - anbud gjenoppbygging underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1294236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KF ENTREPRENØR AS asv. østfold | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 36458/2019 | Kulturminneseksjonen Forvaltningsplan Spydeberg prestegård https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1246974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 264048/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1292498?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: KF ENTREPRENØR AS avd. Østfold | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 34721/2019 | Kulturminneseksjonen Kostander KF - Kongegården - skiferpris tak https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283287?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25515/2019 | Kulturminneseksjonen Kostander KF - Kongegården - skiferpris tak https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283673?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25901/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Bekreftelse på mottatt søknad for 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1243566?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 260640/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse - revidert høydeplan kummer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283272?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25500/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - prisskjema og masseberegning - ferdigstillelse https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283269?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25497/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - kostnader KF https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25493/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - overføring av tilskudd til 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1153139?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 170245/2018 | Kulturminneseksjonen Kongegården - regnskap https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1276374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 18604/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket - Boundless - Jovan Pavlovic - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328375?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOVAN PAVLOVIC | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70589/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Ahmad Al Khatib - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328370?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmad Al Khatib | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70584/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Finn Guttormsen - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328365?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINN GUTTORMSEN | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70579/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Helge Andreas Norbakken - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ON STAGE PRODUCTIONS Norbakken | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70574/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Thor-Ivar Lund Protil AS - Speilet 28.03.2019 - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1328354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTIL AS | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 70568/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket V2019 - foredrag om velferdsteknologi - Atea - Frode Austigard - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1325984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATEA AS | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 68198/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning i salgsfaget og logistikkfaget, Indre Østfold fengsel https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1329077?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 71291/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Boundless - Jovan Paclovic - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1322986?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 65200/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Jovan Pavlovic - Speilet 28.03.1209 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58186/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Ahmad Al Khatib - Speilet 28.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315926?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmad Al Khatib | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58145/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1324778?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 66992/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Jovan Pavlovic - konsert Speilet 28.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315908?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOVAN PAVLOVIC | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58127/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket - Boundless - Thor-Ivar Lund Protil AS - Speilet 28.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315894?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROTIL AS | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58113/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Sarpsborg kommune https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1321095?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 63311/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket - Boundless - Helge Andreas Norbakken - Speilet 28.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315868?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ON STAGE PRODUCTIONS Norbakken | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58087/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget - Sykehuset Østfold HF https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1320206?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 62423/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Arrangørnettverket - Boundless - Finn Guttormsen - Speilet 28.03.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1315785?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINN GUTTORMSEN | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 58004/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning som lærebedrift - byggdrifterfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1299499?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østfold fylkeskommune | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 41721/2019 | Kalnes videregående skole Arrangørnettverket V2019 - Teskjekjerringas vårrengjøring - Anneli Sollie og Bjørn Halstensen - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1299973?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN LAURITZ HALSTENSEN | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 42195/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning som lærebedrift - byggdrifterfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1299395?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Kalnes videregående skole m.fl. | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 41617/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning som lærebedrift - byggdrifterfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1296553?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Kalnes videregående skole | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 38773/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Teskjekjerringas vårrengjøring - Rakkestad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1290770?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAKKESTAD KOMMUNE | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 32996/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1294847?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD m.fl. | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 37068/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Foredrag om velferdsteknologi - Atea - Frode Austigard https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1289173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATEA AS | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 31400/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Trøgstad-Båstad menighets barnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1293248?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 14.02.2019 | RegistryNumber: 35471/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Frøy Aagre - forestillingen Kling Klang – signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283054?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRØY AAGRE | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 25282/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning av ny faglig leder - Refnes barnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1285368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 27596/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Teskjekjerringas vårrengjøring - Østsiden bibliotek Fredrikstad - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1280941?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE v/Fredrikstad bibliotek | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 23171/2019 | Østfold kulturutvikling Signert kontakt - Fredrikstad kino - UKM-festivalen Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1335328?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KINO | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 77530/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning av ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1284119?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD m.fl. | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 26347/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket V2019 - Frøy Aagre - forestillingen Kling Klang https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1279067?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRØY AAGRE | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 21297/2019 | Østfold kulturutvikling Signert kontrakt - Mentor UKM Media - UKM-festivalen Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334919?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INA PETTERSEN JEVNE | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 77121/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket V2019 - Teskjekjerringas vårrengjøring - Rakkestad bibliotek - åpen forestilling https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1276088?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAKKESTAD KOMMUNE | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 18318/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Refnes barnehage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1283448?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 25676/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontakt - leie danselokaler - UKM Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1333078?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS OG RYGGE DANSEKLUBB | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 75288/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1282292?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 24521/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Signert kontrakt - UKM utveksling - UKM Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1332690?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tobias Sørensen | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 74900/2019 | Østfold kulturutvikling Godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1265631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/Glemmen vg. skole m.fl. | Journaldato: 15.01.2019 | RegistryNumber: 7851/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Eventuelt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334860?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 77062/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Signert kontrakt - Nattevakt - UKM Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1332418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Theo Li Leguina | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 74628/2019 | Østfold kulturutvikling Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for InterCity hensetting Fredrikstad - Sarpsborg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 77053/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Signert kontrakt - animasjonsverksted - UKM-festivalen Østfold 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1330509?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE v/E6 Østfold Medieverksted | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 72721/2019 | Østfold kulturutvikling Ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget - Nav Sarpsborg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1258153?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.03.2019 | RegistryNumber: 374/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift De store prosjektene - orientering https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334808?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 77010/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Saksframlegg revisjon av handlingsprogrammet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334789?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 76991/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma Signert kontrakt - Reiseleder - UKM-festivalen 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1329995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ART BY KJEHOLT | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 72208/2019 | Østfold kulturutvikling Revidert budsjett for belønningstilskudd 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1334775?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 76977/2019 | Samarbeidsavtalen Nedre Glomma