Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kongegården - Søknad om tilskudd for 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1500247?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongegården Eiendom AS - Jon folmer | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 242413/2019 | Kulturminneseksjonen Faktura og betalingskvitteringen for faktura - Kongegården Eiendom AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1498149?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240315/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - fakturaer fra Multiconsult https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1497920?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240087/2019 | Kulturminneseksjonen Kvittering - faktura - Kongegården Eiendom As https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486527?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 228699/2019 | Kulturminneseksjonen Epostkorrespondanse - Kongegården Eiendom AS - faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485208?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 227382/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården Eiendom AS - faktura fra Offenberg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485202?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 227376/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 Moss - bekreftelse av igangsetting av arbeid - periodisk tabell over fargefunn https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1496976?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 239143/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 Moss - pristilbud på periodisk tabell over fargefunn https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1496923?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 239090/2019 | Kulturminneseksjonen Gbnr 2/1177 - Gernergården - hovedbygningen - leiligheten i andre etasje - Moss - Askeladden-ID: 86059-1 - vedtak om dispensasjon for etablering av bad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492664?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne og Mai Os | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234834/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Moss - foto bad https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492082?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234253/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Moss - oppmålingstegninger 1970 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492081?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Os | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234252/2019 | Kulturminneseksjonen Svar på søknad om tilskudd - bygningsarkeologiske undersøkelser i Gernergården AS - Moss https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492077?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gernergården AS - Bernt Godiksen | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234248/2019 | Kulturminneseksjonen Gbnr. 2/1177 - gernergården - Moss - søknad om tilskudd - 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492075?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GERNERGÅRDEN AS | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234246/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mai og Arne Os | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 229085/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Faktura fra Historiske Hus AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486078?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 228250/2019 | Kulturminneseksjonen Pristilbud på periodisk tabell - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485825?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227998/2019 | Kulturminneseksjonen Rapporter - museumsdelen, kjeller og loft - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227993/2019 | Kulturminneseksjonen Fargerapporter - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485816?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227989/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204686/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - orientering om fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1461892?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204074/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - drenssystem https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1496915?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult v/Jann Atle Jensen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 239082/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - pristilbud takvann og grøfting https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1496914?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 239081/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd - 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1493049?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 235219/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd - 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1493046?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 235216/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Vanningsdammen - faktura/kreditnota https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1492073?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 234244/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - det gamle Petersonarkivet - veksthus https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1491702?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hovo | Journaldato: 17.11.2019 | RegistryNumber: 233873/2019 | Kulturminneseksjonen Sluttregnskap drivhusanlegg - fakturaer høsten 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486684?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 228856/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Nye fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1498629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 240795/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Rapport på pussearbeider https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486060?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 228232/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Sluttregnskap drivhus og trapper https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486057?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 228229/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Faktura Multiconsult - Setningsmålinger - vannstand https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485191?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 227365/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknadsskjema 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1497899?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240066/2019 | Kulturminneseksjonen mva-kompensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 227347/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - de nye flisene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1497889?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240056/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tapet i dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 209801/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - søknad 2020 og årsrapport 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1497881?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240048/2019 | Kulturminneseksjonen Befaring Kornsjø - Lokstallen - Kulturprosjekt Kornsjø https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1497504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fortidsminneforeningen Østfold - Jens Bakke | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 239671/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varsel om forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1481629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 223806/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua - utbetaling av forskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462033?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204215/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 2009/1148 - vedrørende status på arbeid med dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1460200?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 202382/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø Stasjon - dørkarmfarge https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476438?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stange | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 218616/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Foto til årsrapport 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476302?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 218480/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1460198?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 202380/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - bilde av sigen trapp https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476158?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 218336/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tilbakemelding på kostnadsoversikten - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455548?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 197730/2019 | Kulturminneseksjonen Befaring Kornsjø - Stasjonsområdet - Bane NOR https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1465406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bane NOR v/Melissa Rudi | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 207587/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - kostnadsoversikt pr. 05.09.2019 - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 197729/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - anmodning om deltakelse på befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459971?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR EIENDOM AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 202153/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - karpedammen og vanningsanlegget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1448517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 190699/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - epostkorrespondanse - forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198602/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varsel om forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198600/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 og 2019 - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 189624/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - refundering av forskudd til keramiker Tanya Kuyters https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanya Kuiters | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196948/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedrørende regnskap for våren 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 196616/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Sarpsborg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1496091?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SARPSBORG KOMMUNE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 238258/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket V2020 - Bruk av boken Da Lille Larsens hus blåste bort - Engelstad forlag - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1493466?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENGELSTAD FORLAG | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 235635/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket V2020 – forestilling Da lille Larsens hus blåste bort – manusutvikling og forarbeide – Anneli Sollie - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNELI SOLLIE | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229648/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Hobøl bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487160?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 229332/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Fredrikstad bibliotek - Onsøy og Østsiden filial - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487157?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE v/ bibliotek | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 229329/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Eidsberg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1484242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIDSBERG KOMMUNE | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 226417/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480890?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223067/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Skiptvet bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480881?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIPTVET KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223058/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Halden bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480876?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223053/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Spydeberg bibliotek- signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479394?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPYDEBERG KOMMUNE | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221572/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Aremark bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478323?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220501/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Rakkestad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478319?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAKKESTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220497/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Skiptvet bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478311?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIPTVET KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220489/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487566?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229738/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Spydeberg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478309?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPYDEBERG KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220487/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229139/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478306?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220484/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486888?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229060/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478301?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220479/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1484678?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 226853/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Eidsberg bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477408?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIDSBERG KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 219586/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - byggdrifterfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1483108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 225282/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - institusjonsjokkfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 219606/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Fredrikstad bibliotek - Onsøy og Østsiden filial https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 219523/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - barne-og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477166?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 219344/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning som lærebedrift - Nye Indre Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468747?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210924/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Aremark bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aremark kommune | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 202030/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210653/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - varmekabler og tetting av underetasjen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1498309?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon folmer | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 240475/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om godkjenning av faglig leder - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1464359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 206541/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av faglig leder - aktivitørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456064?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198246/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196835/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Bruk av jetpelslam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229678/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196844/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Jetpelbetongslam - nye fuktmålinger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480032?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 222209/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - jetpelbetongslam - del 1 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221598/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - jetpelbetongslam - del 2 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479326?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221504/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205840/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205806/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463622?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205804/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - søknad om tilskudd - 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486914?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 229086/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Hagen - gbnr. 33/50 - Spydeberg kommune - Utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2018 til tiltak rundt Serpentindammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479135?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 221313/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - gbnr. 33/50 - Spydeberg - Askeladden ID 86078-3 - tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1469070?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 211245/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Serpentindammen - 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467650?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Spydeberg prestegård - Harald Gullåsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 209827/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Serpentindammen - 2019 - kopi av brev fra fylkeskonservatoren https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Spydeberg prestegård - Harald Gullåsen | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 209808/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - anmeldelse stabbur 1998 m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1465910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 208091/2019 | Kulturminneseksjonen