Postliste https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.ostfoldfk.no Kvittering - faktura - Kongegården Eiendom As https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486527?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 228699/2019 | Kulturminneseksjonen Epostkorrespondanse - Kongegården Eiendom AS - faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485208?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 227382/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården Eiendom AS - faktura fra Offenberg https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485202?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIFFER ØKONOMI AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 227376/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mai og Arne Os | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 229085/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - Faktura fra Historiske Hus AS https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486078?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 228250/2019 | Kulturminneseksjonen Pristilbud på periodisk tabell - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485825?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227998/2019 | Kulturminneseksjonen Rapporter - museumsdelen, kjeller og loft - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227993/2019 | Kulturminneseksjonen Fargerapporter - Gernergården https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485816?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS AS v/Victoria Brand Munthe-Kaas | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 227989/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA EIENDOM AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204686/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - orientering om fremdrift av fargeundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1461892?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204074/2019 | Kulturminneseksjonen Gernergården - gbnr. 2/1177 - Moss - dokumentasjon - faktura https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447140?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 189324/2019 | Kulturminneseksjonen Sluttregnskap drivhusanlegg - fakturaer høsten 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486684?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 228856/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Rapport på pussearbeider https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486060?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 228232/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Sluttregnskap drivhus og trapper https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486057?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 228229/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - Faktura Multiconsult - Setningsmålinger - vannstand https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485191?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 227365/2019 | Kulturminneseksjonen mva-kompensasjon https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1485173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 227347/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tapet i dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 209801/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varsel om forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1481629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 223806/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua - utbetaling av forskudd https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1462033?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 204215/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 2009/1148 - vedrørende status på arbeid med dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1460200?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Christen Mamen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 202382/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø Stasjon - dørkarmfarge https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476438?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stange | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 218616/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Foto til årsrapport 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476302?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 218480/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - dagligstua https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1460198?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 202380/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - bilde av sigen trapp https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1476158?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 218336/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - tilbakemelding på kostnadsoversikten - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455548?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 197730/2019 | Kulturminneseksjonen Befaring Kornsjø - Stasjonsområdet - Bane NOR https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1465406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bane NOR v/Melissa Rudi | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 207587/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - kostnadsoversikt pr. 05.09.2019 - drivhusene https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1455547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 197729/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - anmodning om deltakelse på befaring https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459971?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR EIENDOM AS | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 202153/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - betalingskvittering - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1450696?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 192878/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - karpedammen og vanningsanlegget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1448517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 190699/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - epostkorrespondanse - forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198602/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - varsel om forliksklage https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198600/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - gbnr. 1/2829 - faktura fra Moss Entreprenør AS 08.07.2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447488?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189672/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2017 og 2019 - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAMEN KNUT CHRISTEN | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 189624/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - refundering av forskudd til keramiker Tanya Kuyters https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanya Kuiters | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196948/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - vedrørende regnskap for våren 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 196616/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli gård - faktura fra Multiconsult 28.06.2019 - grunnundersøkelser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447203?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189387/2019 | Kulturminneseksjonen Grønli Gård - rapport - etablering av miljøbrønner https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447201?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189385/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - Refundering av forskudd til keramiker Tanya Kuyters https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1452603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 194787/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - foto av fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185517/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket V2020 - Bruk av boken Da Lille Larsens hus blåste bort - Engelstad forlag - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1493466?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENGELSTAD FORLAG | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 235635/2019 | Østfold kulturutvikling Kornsjø stasjon - foto av fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185508/2019 | Kulturminneseksjonen Kornsjø stasjon - e-post korrespondanse - uenighet - fliser https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1443235?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Stang | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 185419/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket V2020 – forestilling Da lille Larsens hus blåste bort – manusutvikling og forarbeide – Anneli Sollie - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNELI SOLLIE | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229648/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Hobøl bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487160?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOBØL KOMMUNE | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 229332/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Fredrikstad bibliotek - Onsøy og Østsiden filial - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487157?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE v/ bibliotek | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 229329/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Eidsberg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1484242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIDSBERG KOMMUNE | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 226417/2019 | Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480890?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223067/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Skiptvet bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480881?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIPTVET KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223058/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Halden bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480876?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDEN KOMMUNE | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 223053/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Spydeberg bibliotek- signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479394?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPYDEBERG KOMMUNE | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221572/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Aremark bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478323?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220501/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Rakkestad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478319?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAKKESTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220497/2019 | Østfold kulturutvikling Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Skiptvet bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478311?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIPTVET KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220489/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487566?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229738/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Spydeberg bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478309?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPYDEBERG KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220487/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - kontor- og administrasjonsfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229139/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 – På jakt etter julefortellingen - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478306?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220484/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486888?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229060/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Trøgstad bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1478301?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØGSTAD KOMMUNE | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 220479/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1484678?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 226853/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Eidsberg bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477408?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIDSBERG KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 219586/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - byggdrifterfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1483108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 225282/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Søknad om godkjenning av ny faglig leder - institusjonsjokkfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 219606/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Teskjekjerringas jul - Fredrikstad bibliotek - Onsøy og Østsiden filial https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREDRIKSTAD KOMMUNE | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 219523/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - barne-og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1477166?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 219344/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Godkjenning som lærebedrift - Nye Indre Østfold https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468747?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210924/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Aremark bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1459848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aremark kommune | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 202030/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1468476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE INDRE ØSTFOLD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 210653/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - På jakt etter julefortellingen - Moss bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453423?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195607/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1464359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 206541/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund - Moss bibliotek - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195605/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av faglig leder - aktivitørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1456064?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 198246/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Arrangørnettverket H2019 - Generalmajor Tigerlund i bibliotekene - Anneli Sollie - signert kontrakt https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1451726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNELI SOLLIE | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 193908/2019 | Østfold kulturutvikling Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196835/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Bruk av jetpelslam https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1487506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Jann Atle Jensen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 229678/2019 | Kulturminneseksjonen Søknad om godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1454660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 196844/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - Jetpelbetongslam - nye fuktmålinger https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1480032?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 222209/2019 | Kulturminneseksjonen Dokumentasjon - ny faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1453115?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORTENSTUA SKOLE IKS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 195299/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - jetpelbetongslam - del 1 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221598/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av ny faglig leder - Helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1452791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 194975/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - jetpelbetongslam - del 2 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479326?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 221504/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447879?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 190063/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205840/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning som lærebedrift - renholdsoperatørfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1447324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN, Halden vg. skole m.fl. | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 189508/2019 | Seksjon for opplæring i skole og bedrift Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205806/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - purring - søknad om tillatelse til endringer - gbnr. 62/100 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1463622?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 205804/2019 | Kulturminneseksjonen Godkjenning av ny faglig leder - helsearbeiderfaget https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1432895?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTOR FOR OFFENTLIG SEKTOR I ØSTFOLD | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 175080/2019 | Seksjon for eksamen, fagprøver og dokumentasjon Kongegården - varsel om mangler - søknad om tillatelse til endringer https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1450592?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 192774/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - Jetpelbetongslam - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449667?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191849/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191838/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191837/2019 | Kulturminneseksjonen Kongegården - oversendelse av søknad om bruk av betongavfall - Miljødirektoratet https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1449651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 191833/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - søknad om tilskudd - 2020 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1486914?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 229086/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Hagen - gbnr. 33/50 - Spydeberg kommune - Utbetaling av tilskudd over Statsbudsjettet 2018 til tiltak rundt Serpentindammen https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1479135?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD v/ Harald Gullåsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 221313/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - gbnr. 33/50 - Spydeberg - Askeladden ID 86078-3 - tilskudd til istandsetting av fredete bygninger og anlegg i privat eie https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1469070?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 211245/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Serpentindammen - 2019 https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467650?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Spydeberg prestegård - Harald Gullåsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 209827/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - Serpentindammen - 2019 - kopi av brev fra fylkeskonservatoren https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1467631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Spydeberg prestegård - Harald Gullåsen | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 209808/2019 | Kulturminneseksjonen Spydeberg prestegård - anmeldelse stabbur 1998 m.m. https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1465910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SPYDEBERG PRESTEGÅRD | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 208091/2019 | Kulturminneseksjonen Arrangørnettverket H2019 - foredrag om velferdsteknologi - Aremark bibliotek https://einnsyn.ostfoldfk.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/1390714?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: AREMARK KOMMUNE | Journaldato: 15.09.2019 | RegistryNumber: 132903/2019 | Østfold kulturutvikling