eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4032 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport pr 2. tertial 2019 og budsjettregulering EPHORTE
2017/11846 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Restaurering og tilrettelegging av natur - oppsummering av ordningen og prosjektene i 2018-2019 EPHORTE
2015/17440 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til fylkesutvalget 28. november 2019 EPHORTE
2017/7522 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til etablering og utvikling av Norenviro Senter for miljødokumentasjon EPHORTE
2017/8211 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Utlegg til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Rv 22 - Hafslund - Dondern - Sarpsborg EPHORTE
2013/1971 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status og bevilgning til Smart Inkubator og Kompetanseforum Østfold EPHORTE
2018/3759 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak - om den administrative behandlingen av søknader til støtteordningene for næringsutvikling i Østfold, Haldenvassdraget og medfinansiering av EU og interregprosjekter EPHORTE
2018/8859 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endelig vedtak av Regional plan klima og energi 2019-2030 EPHORTE
2017/4393 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Bevaringsplan for privatarkiver i Østfold EPHORTE
2018/31 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status befolkningsundersøkelsen EPHORTE
2015/17656 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring i selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap IKS EPHORTE
2019/11592 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak - om den administrative behandlingen av søknader om støtte til tiltak fra næringsseksjonens budsjett i 2019. EPHORTE
2019/3675 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional plan for folkehelse og regional kulturminneplan EPHORTE
2018/11014 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status og videreføring av Mulighetsriket EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Lund gård - kostnadsberegning restaurering vinduer - Strønes Snekkerverksted AS STRØNES SNEKKERVERKSTED AS EPHORTE
2017/13004 20191117 17.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - gbnr. 62/322 - Konservativen - Halden - status og fakturagrunnlag for økonomisk støtte HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2017/10826 20191117 17.11.2019 Inngående brev Prolongering av avtale - bekreftet NORCONSULT AS EPHORTE
2018/5615 20191117 17.11.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - RØRE-prosjektets tredje tildeling - Rakkestad ungdomsskole RAKKESTAD KOMMUNE v/Rakkestad ungdomsskole EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Ny faglig leder i Caverion avd. Askim - Jens Håkon Aamodt Caverion avd. Askim EPHORTE
2019/11426 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2637 - 2637 - Tannpleier ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Bilder - Gymsal underveis - del 1 Norske Hjem EPHORTE
2018/7538 20191117 17.11.2019 Inngående brev Bekreftelse - tilsagn om støtte til etablering av norsk katapult NORSK SENTER FOR SIRKULÆR ØKONOMI EPHORTE
2018/5615 20191117 17.11.2019 Inngående brev Sluttrapport - RØRE-prosjektets tredje tildeling - Rakkestad ungdomsskole RAKKESTAD KOMMUNE v/Rakkestad ungdomsskole EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Grønli gård - Vanningsdammen - faktura/kreditnota Knut Christen Mamen EPHORTE
2009/287 20191117 17.11.2019 Inngående brev Gbnr. 2/1177 - gernergården - Moss - søknad om tilskudd - 2020 GERNERGÅRDEN AS EPHORTE
2018/11594 20191117 17.11.2019 Inngående brev Signert avtale - Tappekran Albatross - Waterlogic WATERLOGIC NORGE AS EPHORTE
2009/2377 20191117 17.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Haldenvassdragets Kanalselskap AS HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Grønli gård - det gamle Petersonarkivet - veksthus Jan Hovo EPHORTE
2017/11846 20191117 17.11.2019 Utgående brev Naturrestaurering - tilskudd overført til 2020 FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/5771 20191117 17.11.2019 Inngående brev Anmodning utbetaling støtte - regnskap og tilsagnsbrev ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN EPHORTE
2019/11870 20191117 17.11.2019 Inngående brev Varsel om reduksjon av klasser nye Fredrik II Skolens landsforbund EPHORTE
2019/11476 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2019/11641 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2649 - 2649 - Kontrollingeniør - driftskontrakter ***** EPHORTE
2019/11476 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2019/11537 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2639 - 2639 - Tannpleier ***** EPHORTE
2019/11775 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2655 - 2655 - Tilkallingsvikarer ***** EPHORTE
2019/11549 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2640 - 2640 - HR-konsulent ***** EPHORTE
2019/11640 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2648 - 2648 - Prosjektleder veglys/elektro ***** EPHORTE
2018/7825 20191117 17.11.2019 Utgående brev Svar på sluttrapport - Økt verdiskaping grønnsaker, potet, frukt og bær - godkjent Østfold Bondelaget v/Heidi Kirkeby EPHORTE
2019/11476 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2016/11899 20191117 17.11.2019 Inngående brev Gbnr. 228/57 - Vandugbakken 7 - Mysen - Eidsberg - søknad om midler - 2020 WIIG AXEL HANDELSGARTNERI EPHORTE
2016/11899 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad om fylkeskommunale bygningsvernmidler - vedlegg til arbeidsbeskrivelse WIIG AXEL HANDELSGARTNERI EPHORTE
2016/11899 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad om fylkeskommunale bygningsvernmidler - kostnader og egeninnsats WIIG AXEL HANDELSGARTNERI EPHORTE
2018/5615 20191117 17.11.2019 Inngående brev Sluttrapport - RØRE - Aktivitetsflate og utekjøkken på Trara Skole FREDRIKSTAD KOMMUNE v/Trara skole EPHORTE
2018/5615 20191117 17.11.2019 Inngående brev Sluttrapport - RØRE - Tistedal skole HALDEN KOMMUNE v/Tistedal skole EPHORTE
2018/5615 20191117 17.11.2019 Inngående brev RØRE - tredje og fjerde tildeling - Tistedal skole HALDEN KOMMUNE vTistedal skole EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd - 2020 MAMEN KNUT CHRISTEN EPHORTE
Ingen tilgang 20191117 17.11.2019 Inngående brev Grønli gård - gbnr. 1/2829 - Grønliveien 67 - Jeløy - Moss - søknad om tilskudd - 2020 MAMEN KNUT CHRISTEN EPHORTE
2009/3363 20191117 17.11.2019 Inngående brev Knardal gård - Gartnerboligen - foto fasadeoppussing 2019 Siv Elizabeth Stang EPHORTE
2009/287 20191117 17.11.2019 Utgående brev Gbnr 2/1177 - Gernergården - hovedbygningen - leiligheten i andre etasje - Moss - Askeladden-ID: 86059-1 - vedtak om dispensasjon for etablering av bad Arne og Mai Os EPHORTE