eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/14623 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av innsigelser. Kommuneplanens arealdel Skiptvet 2019-2030 EPHORTE
2017/5012 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Status på prosjekt Mestring og mening i det nasjonale folkehelseprogrammet EPHORTE
2018/12715 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Våler 2019-2030 EPHORTE
2015/17440 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til fylkesutvalget 19. september 2019 EPHORTE
2019/7963 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til kommunedelplan Intercity dobbeltspor Seut-Rolvsøy og rv. Simo - St.Croix EPHORTE
2019/8900 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsinnspill til Langtidsplan for forsvarssektoren 2021 - 2024 EPHORTE
2018/3985 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold (GVØ). Andre delrapport EPHORTE
2016/8135 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om analyse av boligmarkedsutvikling i Østfold EPHORTE
2018/3759 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Fullmakter til å avgjøre innkomne søknader for næringsutvikling, Haldenvassdraget og medfinansiering EU administrativt EPHORTE
2019/9046 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Deltagelse i OECD-prosjekt - "Building a green Investment hub in the Wake of the Fehrman Belt Fixed Link" EPHORTE
2014/8455 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oversikt over klimaprosjekter og -satsinger EPHORTE
2015/18336 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring av Kompetanseforum Østfold EPHORTE
2019/4067 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Regionale planer for vannforvaltning 2022-2027 - vedtak av planprogram og hovedutfordringer EPHORTE
2019/6738 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Nye Moss kommune 2020-2030 EPHORTE
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Pilot: Aktivitetsbasert arbeidsplass, samproduksjonssenter og fleksikontorer EPHORTE
2019/6738 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel. Nye Moss kommune 2020-2030 EPHORTE
2015/17309 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til bevaringsområder for hummer i Østfold EPHORTE
2019/9112 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til TV-aksjonen NRK 2019 - CARE EPHORTE
2019/8966 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Folkehelseprofil 2019 for østfold, Buskerud og Akershus EPHORTE
2013/11050 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Rygge øvings og beredskapssenter - sluttrapport fra prosjektet EPHORTE
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lund gård - kreditnota og ny faktura BYGGMESTER JENS FRØNE AS EPHORTE
2019/5658 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på tilskudd - Stiftelsen Fredrikstad Blad KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard EPHORTE
2019/9437 20190910 10.09.2019 Inngående brev Uttalelse - foreslått detaljregulering for Mølsbakken hytteområde - Sarpsborg - kopi FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/9398 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/9431 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om drosjeløyve - B 371 Alber Warda Zaya EPHORTE
2018/8859 20190910 10.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - regional plan - klima og energi - Østfold 2019-2030 MOSS HAVN KF EPHORTE
2019/8565 20190910 10.09.2019 Inngående brev Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan - gbnr. 1132/3 m.fl. - Veiby - Mørkedal på Grimsøya - Sarpsborg kommune Statens vegvesen EPHORTE
2019/8159 20190910 10.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - regional transportplan - fylkesveier og kollektivtransport 2020-2023 Rakkestad kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrerfaget - endring av org. nr FREDRIKSTAD TREBYGG AS EPHORTE
2019/3429 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Psykisk helsearbeid og rusarbeid 2 år deltid FHH14D Renathe Støtzer EPHORTE
2019/9016 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2611 - 2611 - Undervisningsstilling innen kroppsøving ***** EPHORTE
2018/8859 20190910 10.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - regional plan - klima og energi - Østfold 2019-2030 NHO Viken Oslo EPHORTE
2019/9081 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innhenting av informasjon - retten til et trygt og godt skolemiljø FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/8972 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2607 - 2607 - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnsfag ***** EPHORTE
2019/8972 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2607 - 2607 - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnsfag ***** EPHORTE
2019/9196 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2614 - 2614 - Undervisningsstilling i norsk, samfunnsfag og/eller andre fellesfag ***** EPHORTE
2019/9395 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2616 - 2616 - Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag ***** EPHORTE
2019/3425 20190910 10.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på formål Daniella Karlsen EPHORTE
2019/3425 20190910 10.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på formål Iselin Amalie Runå EPHORTE
2019/9423 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbnr. 1/3617 - Moss - søknad om dispensasjon for riving av eksisterende bod og oppføring av tilbygg til hytte FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/7351 20190910 10.09.2019 Inngående brev Faglige merknader - forslag til detaljregulering - gbnr. 2/1601 m.fl. - Mossehallen - Moss kommune - kopi FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/5103 20190910 10.09.2019 Inngående brev Akseptskjema - Kammerfest i Østfold KAMMERFEST I ØSTFOLD EPHORTE
2018/4104 20190910 10.09.2019 Utgående brev Uttalelse - offentlig ettersyn - detaljregulering - Trolldalen-Tangen - Kråkerøy - Fredrikstad - planID 0106 1173 Fredrikstad kommune EPHORTE
2019/9014 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2609 - 2609 - Undervisningsstilling innen naturfag ***** EPHORTE
2019/8972 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - ID 2607 - 2607 - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnsfag ***** EPHORTE
2018/13185 20190910 10.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling -anleggsnr. 131430 - orienteringskart Trollhetta - Kirkebygden - Våler VÅLER KOMMUNE EPHORTE
2015/17309 20190910 10.09.2019 Inngående brev Særutskrift for uttalelse - forslag om bevaringsområder for hummer - Hvaler HVALER KOMMUNE EPHORTE
2018/8859 20190910 10.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - regional plan - klima og energi - Østfold 2019-2030 VIKEN SKOG EPHORTE
2010/5012 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Varig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2016/5878 20190910 10.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Green building A-Z AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE EPHORTE