eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/9572 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på midlertidig skoleskyss - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - anleggsmaskinførerfaget GRAVS GRAVESERVICE AS m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - anleggsmaskinførerfaget FALLANG GRAVING AS m.fl. EPHORTE
2019/8953 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4183 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innspill - varsel om utvidelse av planområde - Solli Miljøpark - Råde kommune FESTE NORDØST AS EPHORTE
2016/4926 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - industrirørleggerfaget OKINDUSTRI m.fl. EPHORTE
2016/5022 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - motormekanikerfaget HVALER BÅTSENTER AS m.fl. EPHORTE
2019/4925 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/8205 20191007 07.10.2019 Utgående brev Trukket søknad - ID 2589 - konsulent ***** EPHORTE
2019/9101 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan - Akerskogen nord - hytteområde - planID 0135 201902 - Råde Rambøll EPHORTE
2019/8205 20191007 07.10.2019 Utgående brev Trukket søknad - ID 2589 - konsulent ***** EPHORTE
2017/13616 20191007 07.10.2019 Utgående brev Delutbetaling 1 - Avsatte midler til Arena Fredrikstad - Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/8977 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - frisørfaget CITY KLIPP ANNE HELENE LILENG EPHORTE
2019/4928 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/5022 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - motormekanikerfaget LEERES MOTORSPORT AS m.fl. EPHORTE
2016/5796 20191007 07.10.2019 Utgående brev Detaljreguleringsplan for Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune - anmodning om fastsettelse av utgifter til arkeologiske undersøkelser innenfor id 58908, jf. kulturminneloven § 10 RIKSANTIKVAREN EPHORTE
2018/8910 20191007 07.10.2019 Utgående brev Diskrimineringsnemnda ber om tilsvar Diskrimineringsnemnda EPHORTE
2019/9576 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/4926 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - sveisefaget MEKANISK SERVICE HALDEN AS m.fl. EPHORTE
2018/11316 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/9196 20191007 07.10.2019 Internt notat Epostkorrespondanse - endring av utlyst stilling ***** EPHORTE
2019/10175 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbnr. 76/7 - Rømskog kommune - oppføring av båthus FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/9544 20191007 07.10.2019 Inngående brev Varsel om endring av reguleringsplan - Grååsen del 1 - Spydeberg FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/4495 20191007 07.10.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Mysen Tennisklubb - Mysen rackethall squashbaner - Anleggsnr. 64433 - Eidsberg kommune EIDSBERG KOMMUNE EPHORTE
2019/4496 20191007 07.10.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Mysen Tennisklubb - Mysen rackethall tennisbaner - Anleggsnr. 64432 - Eidsberg kommune EIDSBERG KOMMUNE EPHORTE
2019/10155 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad - ID 2620 - 2620- Ledig stilling som bibliotekar - inntil 100 % fast stilling ***** EPHORTE
2015/15873 20191007 07.10.2019 Inngående brev Åpen søknad Lene Grønn Tamlag EPHORTE
2019/10313 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad - ID 2622 - 2622 - Seksjonsleder Informasjonsforvaltning ***** EPHORTE
2019/10461 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbnr 35/83 - Fredrikstad - oppføring av tilbygg til bolig FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/10402 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbnr. 91/79 - Råde - oppføring tilbygg til bolig og uthus FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2016/4926 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om fusjon - Voith Hydro AS OKINDUSTRI EPHORTE
2019/5891 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kulturmidler fra Halden kommune - bekreftelse på tildeling FORZATO Ole Hermann Huth EPHORTE
2019/10445 20191007 07.10.2019 Inngående brev Liste over innkommende forslag til tilskuddsmottakere i DKS KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE EPHORTE
2019/7120 20191007 07.10.2019 Inngående brev Prøveprotokoll - rørleggerfaget Prøvenemnda EPHORTE
2019/6991 20191007 07.10.2019 Utgående brev Tilbud om fast stilling - Fagarbeider - Bygg- og anleggsfag - ID 2544 ***** EPHORTE
2019/6233 20191007 07.10.2019 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
2019/3416 20191007 07.10.2019 Utgående brev Driftstilskudd 2019 - Sluttutbetaling - Østfold Idrettskrets ØSTFOLD IDRETTSKRETS EPHORTE
2015/17055 20191007 07.10.2019 Utgående brev Driftstilskudd 2019 - Sluttutbetaling - Olympiatoppen Øst NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ EPHORTE
2016/6975 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - betongfaget MASKINENTREPRENØR KARSTEN MIKALSEN AS m.fl. EPHORTE
2019/9536 20191007 07.10.2019 Utgående brev Detaljreguleringsplan for fylkesveg 108 - ny Kjøkøysund bru i Fredrikstad kommune - Fylkeskonservatorens uttalelse samt oversendelse av budsjett for arkeologisk registrering STATENS VEGVESEN EPHORTE
2019/9575 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/8157 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innspill - varsel om oppstart - detaljregulering - ny ambulansestasjon i Sarpsborg kommune PLUS ARKITEKTUR AS EPHORTE
2018/8876 20191007 07.10.2019 Utgående brev Driftstilskudd 2019 - Sluttutbetaling - Askim Kulturhus AS ASKIM KULTURHUS AS EPHORTE
2018/4817 20191007 07.10.2019 Utgående brev Delutbetaling av spillemidler - Spydeberg IL - Skihytte/maskinhall - Anleggsnr. 72258 - Spydeberg kommune SPYDEBERG KOMMUNE EPHORTE
2017/9201 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innspill - varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering og utbyggingsavtale - Verket - Moss kommune ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2019/8110 20191007 07.10.2019 Utgående brev Innspill varsel om oppstart - gbnr. 53/2 og 53/240 - Parkveien boligområde - Råde - PlanId 0135201904 BAS ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/12108 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på midlertidig skoleskyss - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/8806 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/8932 20191007 07.10.2019 Internt notat Registering av enkeltvedtak § 3-12 og oppfølgingsdialoger 2019 Marit Kristin Støten m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift - banemontørfaget RES TRACK NORDIC AS m.fl. EPHORTE