eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/8561 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Halden kommune - gbnr. 175/1 - Halden - oppføring av hoggeskur FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/8237 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2591 - 2591 - undervisningsstilling innen helse- og oppvekstfag ***** EPHORTE
2019/8548 20190711 11.07.2019 Inngående brev Riksantikvaren inviterer til innspillsrunde - oppstart av nytt formidlingsprosjekt RIKSANTIKVAREN EPHORTE
2019/6190 20190711 11.07.2019 Inngående brev Akseptskjema vedrørende støtte - Råde Parkfestival – Smaken av Råde RÅDE KOMMUNE EPHORTE
2017/13583 20190711 11.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav gjestelærlinger 1. halvår 2019 NORDLAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2013/5452 20190711 11.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav gjesteprøver 1. halvår 2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Stans av utleggstrekk STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8545 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om innrapportering til årsrapport for utbetalt offentlig støtte i EFTA-land 2018 - EFTA Surveillance Authority (ESA) / EFTAs Overvåkningsorgan NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTE
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - signalmontørfaget SPORDRIFT AS EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8235 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2590 - 2590 - Ledende renholder ***** EPHORTE
2011/11466 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedtak om forhåndstiltredelse HAFSLUND NETT AS EPHORTE
2019/8542 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - AS Rockwool - Moss Kommune - oppføring av koblingsstasjon SWECO NORGE AS EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8235 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2590 - 2590 - Ledende renholder ***** EPHORTE
2019/8562 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til lokal gebyrforskrift etter matrikkelloven for nye Moss kommune Moss kommune EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2018/7481 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om skoleplass på Askim vg. skole - utvekslingselev Jonathan Horvath fra Tyskland - AFS Norge Internasjonal AFS Norge Internasjonal Utveksling EPHORTE
2019/8559 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr for i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn - nye Moss kommune Moss kommune EPHORTE
2019/8555 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årsrapport 2018 - kulturminner MILJØDIREKTORATET EPHORTE
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - banemontørfaget SPORDRIFT AS EPHORTE
2018/7954 20190711 11.07.2019 Inngående brev Orientering om vedtak - gbfnr 18/1/ 3 - Taskentangen 11 - Råde - byggetillatelse for terrasse m.m. Råde kommune EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/7126 20190711 11.07.2019 Inngående brev Revidert regnskap og årsmelding for 2018 - Østfold kunstsenter ØSTFOLD KUNSTSENTER EPHORTE
2019/3863 20190711 11.07.2019 Inngående brev Lovlighetsklage på vedtak Østfold Høyre v/Tor Prøitz EPHORTE
2017/13583 20190711 11.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav gjestelærlinger 1. halvår 2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8205 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2589 - 2589 - Konsulent ***** EPHORTE
2019/8235 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2590 - 2590 - Ledende renholder ***** EPHORTE
2019/8235 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad - ID 2590 - 2590 - Ledende renholder ***** EPHORTE
2016/8770 20190711 11.07.2019 Inngående brev Akustikk- og støymåling ved Mysen videregående skole NAV Hjelpemiddelsentral Østfold EPHORTE
2019/5639 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Stiftelsen D/S Hvaler - melding om utbetaling av tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kapittel 1429 post 74 - LEDP - Hvaler RIKSANTIKVAREN EPHORTE
2019/8547 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Bane NOR SF - midlertidig tillatelse til utslipp fra anleggsfase - mudring og utfylling i Mjøsa - Intercity Dovrebanen Kleverud-Sørli FYLKESMANNEN I INNLANDET EPHORTE
2019/8560 20190711 11.07.2019 Inngående brev Overføring av oppdragsgiveransvar til fylkeskommunene for næringsrettede ordninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2016/8770 20190711 11.07.2019 Inngående brev Akustikk- og støymåling ved Mysen videregående skole NAV Hjelpemiddelsentral Østfold EPHORTE
2019/8543 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring - realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/6832 20190710 10.07.2019 Utgående brev Innkalling til intervju ***** EPHORTE
2019/6835 20190710 10.07.2019 Utgående brev Innkalling til intervju ***** EPHORTE
2018/8006 20190710 10.07.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling - høsting av viltvoksende makrolager DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL EPHORTE
2019/8448 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 64/110 - Onsøy - Fredrikstad - oppføring av bod/kiosk Fredrikstad kommune EPHORTE
2017/7579 20190710 10.07.2019 Utgående brev Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Fredrikstad bibliotek FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/4618 20190710 10.07.2019 Utgående brev Avslag på søknad om spillemidler 2019 - Gaustadhallen rehabilitering - 5231 - Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/4622 20190710 10.07.2019 Utgående brev Avslag på søknad om spillemidler 2019 - Gressvik ungdomsskole - Aktivitetsbygg C sal 2 rehabilitering - 75001 - Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/4622 20190710 10.07.2019 Utgående brev Avslag på søknad om spillemidler 2019 - Gressvik ungdomsskole - Aktivitetsbygg C sal 1 rehabilitering - 74391 - Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2009/3579 20190710 10.07.2019 Utgående brev Vestre Bråte Bygdetun - Våningshus - gbnr. 85/8 - Hobøl kommune - Overføring av ubenyttede fylkeskommunale bygningsvernmidler til restaurering av vinduer - fase II 2018 STIFTELSEN VESTRE BRÅTE BYGDETUN EPHORTE
2017/7579 20190710 10.07.2019 Utgående brev Arrangørnettverket H2019 - foredrag om Anne Karin Elstad - Marker bibliotek MARKER KOMMUNE EPHORTE