eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2012/3106 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om ordningen Aktiv på dagtid EPHORTE
2018/8096 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Nye kollektivtilbud i Østfold EPHORTE
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referatet fra 12. november 2018 EPHORTE
2019/5609 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Planprosessarbeidet i Viken EPHORTE
2019/4479 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om ordningen med mobbeombud for barnehage og grunnskole EPHORTE
2018/8451 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Nasjonal transportplan 2022-2033 - ny prosess for politiske innspill fra regionene EPHORTE
2017/4437 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Vegtrafikkulykker. Personskadeulykker i Østfold 2018 og beskrivelse av ulykkessituasjonen januar-februar 2019 EPHORTE
2012/6780 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak 2019 EPHORTE
2012/6903 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til FTU-møte 19 mars 2019 EPHORTE
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsplan for FTU 2019 - resultater for 2018 og plan for 2019 EPHORTE
2019/3906 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om midler - Eierskiftekurs 2019-2020 i Østfold NORGES BONDELAG EPHORTE
2019/5721 20190314 14.03.2019 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - rett kopi av kompetansebevis eller vitnemål Kristine Vik EPHORTE
2019/3782 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner - Studieforbundet Funkis Østfold STUDIEFORBUNDET FUNKIS ØSTFOLD EPHORTE
2016/8317 20190314 14.03.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale - praksiselever vg3 FREDRIKSTAD KOMMUNE v/Smedbakken sykehjem EPHORTE
2017/13292 20190314 14.03.2019 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn - purring SEB KORT BANK AB OSLOFILIALEN NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK EPHORTE
2019/5765 20190314 14.03.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn - gamle bilder fra Seut mekaniske verksted Svein Halvorsen EPHORTE
2018/7804 20190314 14.03.2019 Internt notat ***** ***** EPHORTE
2019/5724 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - Borgeveien 121 og 123 - Borge - Fredrikstad - etablering av kloakkring - LNF-område FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2015/1108 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av presentasjonen fra møte om bompengereformen og utstederforskriften 04.02.2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTE
2018/7804 20190314 14.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2014/10016 20190314 14.03.2019 Inngående brev Signert kontrakt - konsulent søknadskriving - Tone Helene Jørgensen - UKM TONE HELEN JØRGENSEN EPHORTE
2018/9165 20190314 14.03.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Folkemusikkverksted KNUT EGIL KRISTIANSEN EPHORTE
2017/8201 20190314 14.03.2019 Inngående brev Valg av styremedlemmer i Vegfinans AS VESTFOLD FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/5771 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om prosjektstøtte - Sommerkonsertene i Østre Fredrikstad og Rygge kirker ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN EPHORTE
2019/5816 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven - overvann i arealplanleggingen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/5692 20190314 14.03.2019 Utgående brev Bestilling av dokumentasjon ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS EPHORTE
2015/2577 20190314 14.03.2019 Utgående brev Utbetaling 6 - sluttutbetaling - Game Hub Scandinavia FLEKSIBEL UTDANNING NORGE EPHORTE
2017/10068 20190314 14.03.2019 Utgående brev Årvoll - Vestby ledningsanlegg - arkeologisk registrering - oversendelse av rapport og regningsoppsett MOVAR IKS EPHORTE
2018/9989 20190314 14.03.2019 Utgående brev Melding om at stillingen ikke blir besatt inntil videre ***** EPHORTE
2018/13008 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbud om fast ansettelse i 100 % tannhelsesekretærstilling i Østfold fylkeskommune ***** EPHORTE
2017/9908 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - liste over reguleringsplaner - planhierarki bestemmelse 1.1 FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2018/11500 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av administrativt vedtak - gbnr. 1/1096 og 1097 - Roald Amundsens gate 54 og 56 - Sarpsborg - rivning av bygninger SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2019/5738 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om prosjektstøtte - Fargespill Østfold 2019 FARGESPILL ØSTFOLD EPHORTE
2019/5723 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 1008/4/12 - Storedalveien - Skjeberg - Sarpsborg - legging av stikkledninger SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2019/3782 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner - Psoriasis- og eksemforbundet Østfold PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET EPHORTE
2019/5766 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 26/23 - Kallerholmen - Hvaler - riving av sjøbod og oppføring av fritidsbolig og brygge - 100-metersbeltet - LNF-område HVALER KOMMUNE EPHORTE
2019/5662 20190314 14.03.2019 Inngående brev Nytt møtested og tidspunkt - Invitasjon til dialogmøte 03.04.2019 - NOU 2019:3 - nye sjanser - bedre læring KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTE
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - profileringsdesignfaget RINGTUN GRUPPEN AS EPHORTE
2019/3782 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner - 2019 ØSTFOLD FYLKESLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUND EPHORTE
2016/8317 20190314 14.03.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale - praksiselever vg3 FREDRIKSTAD KOMMUNE v/ Slevik skole EPHORTE
2017/10397 20190314 14.03.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av støtte - Kunnskap i sentrum 2019 FORENINGEN FOR ALLE HALDEN ENTUSIASTER EPHORTE
2018/13008 20190314 14.03.2019 Utgående brev Stilling besatt - ID 2420 - tannhelsesekretærstilling - Fredrikstad tannklinikk ***** EPHORTE
2015/16769 20190314 14.03.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning 6 - ScandTick SØRLANDET SYKEHUS HF EPHORTE
2019/4134 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar til Østfold tannlegeforening - vedrørende deltakelse på kurs og sosiale sammenkomster for ansatte i offentlige sektor ØSTFOLD TANNLEGEFORENING EPHORTE
2015/16087 20190314 14.03.2019 Utgående brev Utbetalingsanvisning 5 - rekvisisjon nr 5 LARVIK KOMMUNE EPHORTE
2015/16087 20190314 14.03.2019 Utgående brev Utbetalingsbrev 5 - YGGDRASIL LARVIK KOMMUNE EPHORTE
2015/17666 20190314 14.03.2019 Utgående brev Agnalt Grendehus - Overføring av tilskudd - Ekstramidler - fra 2018 til 2019 Agnalt Grendehus v/Vigdis Oliversen EPHORTE
2017/13013 20190314 14.03.2019 Utgående brev Gbnr. 166/3 -schnitlerhytta - overføring av tilsagn om Ekstramidler fra 2018 til 2019 Katoplast - Arild Svendsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Grønli gård - søknad om ekstra delutbetaling 2018 Knut Christen Mamen EPHORTE
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Utgående brev Homlungen fyrstasjon - bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon Kystverket Sørøst v7 Belinda Pedersen m.fl. EPHORTE