eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/8579 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse til Hobøl kommune - gbnr. 62/1 - Ryggeveien 232 - uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av kårbolig FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2017/10125 20190812 12.08.2019 Inngående brev Detaljregulering for Rådalen Øst - Rolvsøy - Fredrikstad - arealplanID 01061100 FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2015/14397 20190812 12.08.2019 Inngående brev Refusjon for bruk av egen bil - skoleskyss 2018/2019 ***** EPHORTE
2017/11521 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2015/17055 20190812 12.08.2019 Inngående brev Henvisning til vedtak - søknad om midler 2020 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ EPHORTE
2019/7292 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/8810 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - gbfnr. 1047/3/17 - Statsminister Torps vei 60 - Sarpsborg - etablering av brannøvingsanlegg SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2019/7029 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forslag til prøvenemndsmedlem - malerfaget MALERFIRMA HANS KJØSTELSEN AS EPHORTE
2017/8920 20190812 12.08.2019 Inngående brev Refusjon for bruk av egen bil - skoleskyss 2018/2019 ***** EPHORTE
2019/3423 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer 2 år deltid FHH03D Somayeh Hosseini EPHORTE
2015/14494 20190812 12.08.2019 Inngående brev Refusjon for bruk av egen bil - skoleskyss 2018/2019 ***** EPHORTE
2019/7329 20190812 12.08.2019 Inngående brev Løyvedokument i retur - 01030265 RONNY PEDERSEN EPHORTE
2019/8819 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - Duplikat av kompetansebevis eller vitnemål Lene Gillebo EPHORTE
2019/6531 20190812 12.08.2019 Inngående brev Prøveprotokoll - asfaltfaget Prøvenemnda EPHORTE
2019/7797 20190812 12.08.2019 Inngående brev Prøveprotokoll - asfaltfaget Prøvenemnda EPHORTE
2019/8821 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Varig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/7029 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forslag til prøvenemndsmedlem - banemontørfaget SPORDRIFT AS EPHORTE
2019/7974 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2583 - 2583 - Pasientkoordinator ***** EPHORTE
2019/8814 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/8807 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2018/9174 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om jakt på kystsel Nichlas Münster-Hansen EPHORTE
2018/11003 20190812 12.08.2019 Inngående brev Garanti nr. 22401 NORWEGIAN UNDERWRITING AGENCY AS EPHORTE
2019/7291 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/8806 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/8399 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2596 - 2596 - Utdanningsleder helse- og oppvekstfag ***** EPHORTE
2019/5689 20190812 12.08.2019 Inngående brev Akseptskjema for prosjektstøtte - Barnas Verdensdager - Halden VÅR VERDEN EPHORTE
2019/8816 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 65/30 - Spydeberg - oppføring av tilbygg til fritidsbolig SPYDEBERG KOMMUNE EPHORTE
2019/8822 20190812 12.08.2019 Inngående brev Vedrørende bytte av tannlege - filbehandling ***** EPHORTE
2019/8780 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2600 - 2600 - Tannpleier ***** EPHORTE
2016/5796 20190812 12.08.2019 Inngående brev Detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød massedeponi - Onsøy - Fredrikstad - arealplanID 01061151 FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/7029 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forslag til prøvenemndsmedlem - anleggsmaskinførerfaget JACK VALLERAUNE AS EPHORTE
2019/8427 20190811 11.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2597 - 2597 - Utdanningsleder teknisk ***** EPHORTE
2019/7974 20190811 11.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2583 - 2583 - Pasientkoordinator ***** EPHORTE
2019/8008 20190811 11.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2585 - 2585 - Psykolog ***** EPHORTE
2019/7644 20190810 10.08.2019 Inngående brev Søknad - ID 2571 - 2571 - Rådgiver ***** EPHORTE
2019/8590 20190809 09.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding på klage - påstand om betydelig sedimentsspredning mot brygge Sameiet gamlebrygga EPHORTE
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Godkjenning som opplæringsbedrift - ventilasjon- og blikkenslagerfaget KOPPER OG BLIKKENSLAGERMESTER TERJE W GRANSTRØM AS m.fl. EPHORTE
2019/3430 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Logistikk og service i helsetjenesten, 2 år nettbasert, FHH55N Susanne Fagerhøi EPHORTE
2016/9876 20190809 09.08.2019 Inngående brev Signert kontrakt mellom Martinsen trafikkskole og Østfold fylkeskommune JOHN MARTINSEN TRAFIKKSKOLE AS EPHORTE
2018/31 20190809 09.08.2019 Utgående brev Kommunerapport Halden - befolkningsundersøkelse HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2015/17055 20190809 09.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling - driftstilskudd 2.halvår - 2019 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ EPHORTE
2017/13362 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/12922 20190809 09.08.2019 Inngående brev Omlegging av tak - Velhuset i Vaterland Alf Andersen EPHORTE
2015/14629 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/13257 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7029 20190809 09.08.2019 Inngående brev Forslag til prøvenemndsmedlem - Elektrikkerfaget STORM ELEKTRO SARPSBORG AS EPHORTE
2019/8751 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/10439 20190809 09.08.2019 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3425 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Barsel- og barnepleie 2 år deltid FHH07D Veronica Hansen EPHORTE
2018/31 20190809 09.08.2019 Utgående brev Kommunerapport Fredrikstad kommune - befolkningsundersøkelsen FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE