eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/10403 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Forslag om marint vern av Rauerfjorden- høring fra fylkesmannen i Østfold EPHORTE
2017/11846 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Reetablering og tilrettelegging av natur – aktuelle tiltak og videre opplegg EPHORTE
2018/7523 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Forskrift om utstedervirksomhet i Norge - høringsuttalelse EPHORTE
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for de folkevalgte organene 2019 EPHORTE
2018/9240 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Høringssak - Uttalelse fra Østfold fylkeskommune til rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge" EPHORTE
2017/12283 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av manglende vedtakspunkt i ft-sak 61/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk EPHORTE
2018/8052 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel. Halden kommune 2018-2050 EPHORTE
2018/8877 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Finansiering og drift av etableringsfasen for «Nye Energiforum Østfold» EPHORTE
2016/14695 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, stadfesting av plandokumentet EPHORTE
2015/17440 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker i fylkesutvalget 22. august 2018 EPHORTE
2015/17504 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg - styret for grensekomiteen Värmland - Østfold EPHORTE
2018/6171 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2016/13 20180814 14.08.2018 Utgående brev Detaljreguleringsplan - Bodalstranda - Sarpsborg - innsigelse - utsatt frist SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2018/9270 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/9288 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/8951 20180814 14.08.2018 Utgående brev Uttalelse - Slevikstranda 20 - Slevik - endringer på bæresystemet for bygget - SEFRAK-registrert bygg Fredrikstad kommune EPHORTE
2018/2 20180814 14.08.2018 Inngående brev Nabovarsel - eier gbnr. 535/28 - tiltak gbnr. 99/1 m.fl. - Råde - terrenginngrep RÅDE KOMMUNE EPHORTE
2018/2 20180814 14.08.2018 Inngående brev Nabovarsel - eier gbnr. 505/12 - tiltak gbnr. 1/938 - Sarpsborg - reguleringsplan Dicho Raev Sokolov EPHORTE
2018/9333 20180814 14.08.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering - gbnr. 96/258 - Schuckertlinna - Askim kommune Landskapsarkitekt MNLA Nils Skaarer EPHORTE
2018/8351 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - ID 2333 - 2333 - Rådgiverstilling ***** EPHORTE
2018/9159 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - ID 2346 - 2346 - Tannlegestilling ***** EPHORTE
2018/3032 20180814 14.08.2018 Inngående brev Trafikkfarlige trær langs fylkesvei og gangvei - fra Fuglevik via Alshus til Femdal på Kråkerøy - Fredrikstad kommune Ragnar Sten Arntzen EPHORTE
2018/9320 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2018/9301 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/9320 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** EPHORTE
2015/17121 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2015/17121 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/8890 20180814 14.08.2018 Inngående brev Rammetillatelse - gbnr. 85/3 - Årefjordvei 50 - Rygge - riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt RYGGE KOMMUNE EPHORTE
2018/5663 20180814 14.08.2018 Inngående brev Oversendelse av høringsutkast etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning i Østfold fylkeskommune AKERSHUS OG ØSTFOLD FYLKESREVISJON EPHORTE
2015/15396 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - Henriette Mari Wold ***** EPHORTE
2017/12869 20180814 14.08.2018 Utgående brev Svar på innsynsbegjøring - konkurransegrunnlag - protokoll for anskaffelse og mottatte tilbud Morten Åsli EPHORTE
2018/3032 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding - store ristninger på hus - Kråkerøyveien 69 Vivian D. Haugen EPHORTE
2016/13403 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/9264 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/11290 20180814 14.08.2018 Inngående brev Forslag til produksjoner - Kjære Marietha Marietha Chopra Helgesen EPHORTE
2018/9323 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Varig medisinsk skyss - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2016/12202 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/417 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/12444 20180814 14.08.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale - NDLA - Nasjonal digital læringsarena Nasjonal digital læringsarena ved HORDALAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2016/13446 20180814 14.08.2018 Inngående brev Signert samarbeidsavtale SMART INNOVATION NORWAY AS EPHORTE
2018/6702 20180814 14.08.2018 Inngående brev Støtte til kulturproduksjoner - ettersending av dokumentasjon PØJ MULTIMODAL ARTIST, PER-ØIVIND JOHANNESSEN EPHORTE
2018/9319 20180814 14.08.2018 Inngående brev Ber om dokumentasjon på utdanning Ann Kristin Solbrekke EPHORTE
2012/8384 20180814 14.08.2018 Inngående brev Åpen søknad - helse- og oppvekstfag Mona Seternes EPHORTE
2018/9329 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2018/9328 20180814 14.08.2018 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - Engelsk oversettelse av vitnemål Arijeta Bajrami EPHORTE
2017/5448 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
2017/5448 20180814 14.08.2018 Utgående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/9331 20180814 14.08.2018 Inngående brev Vegeieransvar for vegnettet - Kråkerøy Nord - forslag til omklassifisering STATENS VEGVESEN, Region øst EPHORTE
2015/15396 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Skoleåret 2018/2019 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - anleggsmaskinførerfaget - vei- og anleggsfaget J FINSTAD & Ø TEIG ANS EPHORTE