eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4032 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport pr 2. tertial 2019 og budsjettregulering EPHORTE
2017/11846 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Restaurering og tilrettelegging av natur - oppsummering av ordningen og prosjektene i 2018-2019 EPHORTE
2015/17440 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til fylkesutvalget 28. november 2019 EPHORTE
2017/7522 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til etablering og utvikling av Norenviro Senter for miljødokumentasjon EPHORTE
2017/8211 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Utlegg til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Rv 22 - Hafslund - Dondern - Sarpsborg EPHORTE
2013/1971 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status og bevilgning til Smart Inkubator og Kompetanseforum Østfold EPHORTE
2018/3759 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak - om den administrative behandlingen av søknader til støtteordningene for næringsutvikling i Østfold, Haldenvassdraget og medfinansiering av EU og interregprosjekter EPHORTE
2018/8859 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endelig vedtak av Regional plan klima og energi 2019-2030 EPHORTE
2017/4393 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Bevaringsplan for privatarkiver i Østfold EPHORTE
2018/31 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status befolkningsundersøkelsen EPHORTE
2015/17656 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring i selskapsavtale - Østfold interkommunale arkivselskap IKS EPHORTE
2019/11592 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Orienteringssak - om den administrative behandlingen av søknader om støtte til tiltak fra næringsseksjonens budsjett i 2019. EPHORTE
2019/3675 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional plan for folkehelse og regional kulturminneplan EPHORTE
2018/11014 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Status og videreføring av Mulighetsriket EPHORTE
2019/11594 20191114 14.11.2019 Inngående brev E-post korrespondanse ***** EPHORTE
2019/11594 20191114 14.11.2019 Inngående brev Informasjon fra lærer Linda Oberste EPHORTE
2019/11631 20191114 14.11.2019 Inngående brev Klage vedrørende manglende informert samtykke til tannbehandling - pasient ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2014/10016 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Ungdomsmedvirkning Karianne Wilhelmsen EPHORTE
2019/4905 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/11753 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kopi av dokumentasjon fra evalueringsmøte på skolen ***** EPHORTE
2019/11549 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2640 - 2640 - HR-konsulent ***** EPHORTE
2010/513 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedlegg til utbetalingsanmodning - bilder 2 - Rørhuset RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG EPHORTE
2010/513 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedlegg til utbetalingsanmodning - bilder 3 - Rørhuset RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG EPHORTE
2010/513 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedlegg til utbetalingsanmodning - bilder 6 - Rørhuset RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG EPHORTE
2019/11476 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2019/11476 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2019/11594 20191114 14.11.2019 Inngående brev Angående nye hendelser ***** EPHORTE
2019/11594 20191114 14.11.2019 Inngående brev Melding til rektor om elev som opplever et utrygt skolemiljø - skolens aktivitetsplan - tiltak 21.10.2019 Trine Tunem EPHORTE
2019/10896 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2629 - 2629 - Faglærer innen bygg 100% eventuelt deltid ***** EPHORTE
2019/11803 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - salgsfaget ELEKTROIMPORTØREN AS EPHORTE
2019/11801 20191114 14.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppdrag som hovedvakt eksamen - Fagskolen i Østfold Ragnhild Alice Lindbeck EPHORTE
2019/11801 20191114 14.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppdrag som eksamensvakt - Fagskolen i Østfold Karl Terje Søvik EPHORTE
2014/10016 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Spilleoppdrag under samling i Kulturutvikling Kathe Sandvik Olsen EPHORTE
2019/11476 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2638 - 2638 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2019/7790 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Sirkel Materialgjenvinning AS - Øra - Fredrikstad - tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/11842 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 426/7 m.fl. - Kråkerøy - Fredrikstad - rehabilitering av overløpsledning ved Kallera FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/11843 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 85/31 - Trøskenveien 30 - Råde - riving og oppføring av nytt kurslokale RÅDE KOMMUNE EPHORTE
2017/10343 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt - øvelse og innstudering - ØDU HALDEN DANSESKOLE HEIDENBERG EPHORTE
2019/10587 20191114 14.11.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for fortau - Dikeveien - Fredrikstad - kopi FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/10875 20191114 14.11.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for gang- og sykkelvei - Holm-Veel - Fredrikstad - kopi FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/11794 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innspill fra Bondelagene i Viken - regionalt partnerskap NORGES BONDELAG EPHORTE
2019/11805 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 158/32 - Kalvehaugveien 21 - Halden - tilbygg og fasdeendring HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2019/11608 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vitnemål Jakob Madsen Lund EPHORTE
2019/11801 20191114 14.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppdrag som eksamensvakt - Fagskolen i Østfold Hanna Gurine Røkke EPHORTE
2019/11426 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2637 - 2637 - Tannpleier ***** EPHORTE
2019/11549 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2640 - 2640 - HR-konsulent ***** EPHORTE
2019/11707 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad - ID 2652 - 2652 - Tilkallingsvikarer ***** EPHORTE
2009/287 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gernergården - Faktura fra Historiske Hus AS HISTORISKE HUS - LARS MATHIAS MUNTHE-KAAS EPHORTE
2014/10016 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Fotooppdrag Borderart - UKM 2019 Jon Petter Wiig EPHORTE
2014/10016 20191114 14.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Ungdomsmedvirkning Camilla Høvik EPHORTE