eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referatet fra 25. mars 2019 EPHORTE
2019/3675 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional plan for folkehelse og regional kulturminneplan EPHORTE
2018/4899 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse. Nasjonal ramme for vindkraft EPHORTE
2012/3106 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneproposisjonen 2020 EPHORTE
2018/11085 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Sak til det sentrale ansettelsesråd, Rådgiver internasjonal seksjon, ID2391, Vikariat EPHORTE
2018/10643 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling ID 2377 - Prosjektmedarbeider/rådgiver ved Biogass Oslofjord i klima-, vann- og landbruksseksjon EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2018/12917 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2018/9217 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2017/13292 20190514 14.05.2019 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk Politistasjon i Sarpsborg EPHORTE
2019/4445 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - tilskudd til merking og skilting av turstier - Kyststien på Skjærhalden HVALER KOMMUNE v/ Rød Laila Kjølbo EPHORTE
2018/4788 20190514 14.05.2019 Utgående brev Klage på karakterbegrunnelse emne 00TE03F ***** EPHORTE
2019/6642 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak - Prosessteknikk - 3 år nett - FTK01N Ingrid Åsbø EPHORTE
2013/5532 20190514 14.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hovedvernombud v/ Svein Angelskår EPHORTE
2018/11791 20190514 14.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7277 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2553 - 2553 - Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon - kjøretøy ***** EPHORTE
2018/4782 20190514 14.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler for hinderløype - Berg skole - 72430 HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2017/11797 20190514 14.05.2019 Inngående brev Akseptskjema - Stenhoggerspillet Granitt - støtte til kulturproduksjoner IDA AMATØRTEATER EPHORTE
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Dokumentasjon faglig leder - helsearbeiderfaget FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/7397 20190514 14.05.2019 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - rett kopi av kompetansebevis eller vitnemål Mirza Sefo EPHORTE
2018/7801 20190514 14.05.2019 Inngående brev Faglige merknader til detaljregulering for Nes hytteområde - Trøgstad kommune - kopi av brev FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2016/5908 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ny faglig leder - logistikkfaget OPPLÆRINGSKONTORET FOR VEKST-BEDRIFTER I ØSTFOLD, OKVEKST EPHORTE
2018/10850 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vurdering av elgbestanden i Østfold etter jakta 2018 FAUN NATURFORVALTNING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kong Karl - uthuset - ny dør FOSS BYGG AS EPHORTE
2016/11697 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til områderegulering - Karlshus sentrum - Råde - 2. gangs høring Råde kommune EPHORTE
2014/10016 20190514 14.05.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Reiseleder - UKM-Festivalen Østfold 2019 Marte Emilie Johannessen EPHORTE
2019/7190 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2550 - 2550 - Avdelingsrektor ***** EPHORTE
2016/4926 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ny faglig leder - industrimekanikerfaget OKINDUSTRI EPHORTE
2018/11234 20190514 14.05.2019 Internt notat Refusjon 20% frikjøp - skoleåret 2018/2019 - Jan-Ivar Braathen - Visma Flyt Skole Lene Løwing Torp EPHORTE
2014/10914 20190514 14.05.2019 Inngående brev Scannede originaltegninger Halden stasjon LINJE ARKITEKTUR AS EPHORTE
2014/10914 20190514 14.05.2019 Inngående brev Scannede originaltegninger Halden stasjon - del 2 LINJE ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/6642 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om opptak - Prosessteknikk - 3 år nett - FTK01N Mohamed Elazzouzi EPHORTE
2017/9743 20190514 14.05.2019 Inngående brev Skattefritak for artistskatt - Den kulturelle skolesekken - Thomas Sandberg SKATTEETATEN EPHORTE
2018/8824 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter etter innsynsbegjæring FREDRIKSSTAD BLAD AS m.fl. EPHORTE
2018/13170 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte - eierforum for stiftelsen Østfoldmuseene ØSTFOLDMUSEENE EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2018/9619 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Delt omsorg - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2014/10914 20190514 14.05.2019 Inngående brev Scannede originaltegninger Halden stasjon LINJE ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/4032 20190514 14.05.2019 Internt notat Tertialrapport pr. 30.04.2019 - Askim vg. skole Erik Bråthen EPHORTE
2016/13447 20190514 14.05.2019 Inngående brev Signert kontrakt - Kjell Åge Meland - teatermaler - Il Trovatore 2019 Kjell Åge Meland EPHORTE
2019/7349 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilbud om kostnadsfritt webinar fra Urkund Urkund EPHORTE
2009/253 20190514 14.05.2019 Inngående brev Protokoll og deltakerliste fra ordinær generalforsamling i Østfold Energi AS - 13.05.2019 ØSTFOLD ENERGI AS EPHORTE
2019/7206 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad - ID 2551 - 2551 - Miljøarbeider ***** EPHORTE
2017/10447 20190514 14.05.2019 Inngående brev Presisering - Interreg Sverige-Norge prosjekt ESBØ - Behov/søknad om omdisponering av budsjett HVALER KOMMUNE EPHORTE
2013/9739 20190514 14.05.2019 Inngående brev Stolpebua Brekke - restaurering Eivind Børresen EPHORTE
2019/7263 20190514 14.05.2019 Internt notat Notat fra samtale 26.04.2019 Leif Østli m.fl. EPHORTE