eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Regionreformen EPHORTE
2019/6 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning og oppfølging av referat fra 5. februar 2019 EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Hva skjer? EPHORTE
2018/10 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Saker til politisk behandling - oppmelding EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Konstitueringer EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Ferieavvikling påske og sommer 2019 EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Hva skjer? EPHORTE
2019/6276 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkesvåpen for Viken fylkeskommune EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Regionreformen EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Status Opera Østfold og Østfold teater EPHORTE
2019/6 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning og oppfølging av referat fra 5. mars 2019 EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoller til ledergruppa EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 26.03.19 EPHORTE
2019/5 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Inspiria etter 2020 EPHORTE
2019/6 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning og oppfølging av referat fra 19. februar 2019 EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 19.02.19 EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Hva skjer? EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeid med politiske saker EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Avvikling av Østfold – avtaler, regnskap, arkiv EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av virksomhetenes 2018-resultater EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport teknisk drift 2018 EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling RFP for Halden vgs Prosnes og Norske Skogs - kl. 08.45 - 08.55 EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Protokoll til ledergruppa EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Regionreformen EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av fylkesutvalgets vedtak 13. februar EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 05.03.19 EPHORTE
2019/5 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Sluttrapport - etableringen av felles dokumentsenter I Østfold fylkeskommune - kl. 08.30 EPHORTE
2019/6044 20190321 21.03.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål om tilrettelagt skoleskyss EPHORTE
2018/5500 20190318 18.03.2019 Inngående brev Møteinnkalling - styringsgruppe Olavsdagene 22.03.2019 SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2015/15589 20190318 18.03.2019 Inngående brev Opplysninger fra foreslått person til prøvenemnd og egenerklæring - Tone Braathen Tone Braathen EPHORTE
2017/10397 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på tilsagn - Kunnskap i Sentrum - Østfold Fylkeskommune FORENINGEN FOR ALLE HALDEN ENTUSIASTER EPHORTE
2019/3580 20190318 18.03.2019 Inngående brev Kvittering for innkomne funn - 15.03.2019 - Østfold fylkeskommune UNIVERSITETET I OSLO EPHORTE
2017/9503 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - gbnr. 111/4 - Skotvedt - Våler kommune - tilskudd til drenering VÅLER KOMMUNE EPHORTE
2018/7361 20190318 18.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/5302 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 2468 - 2468 - Administrasjonsleder ***** EPHORTE
2019/5925 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om prosjektstøtte - Vannvogna konsertserie (for barn) S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS EPHORTE
2019/3860 20190318 18.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak - kommunal garanti for spillemidler - Rakkestad Motorpark AS - 2019-2022 RAKKESTAD KOMMUNE EPHORTE
2018/10559 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på tilsagn - næringsutvikling i Østfold - Kompetanseheving Indre Østfold ASKIMREGIONEN NÆRINGSUTVIKLING AS EPHORTE
2019/5900 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler til kulturarenaer 2019 - Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE EPHORTE
2019/5053 20190318 18.03.2019 Inngående brev Kopi av anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra regulert arealformål - gbnr. 66/154 - Svenskegata 13 - Halden kommune HALDEN KOMMUNE EPHORTE
2018/13440 20190318 18.03.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev ***** EPHORTE
2019/5890 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om prosjektstøtte - Lyset på Innsida MARI LASSEN KAMSVAAG EPHORTE
2017/13106 20190318 18.03.2019 Inngående brev Scenekunst - DUS-festivalen 2019 - Stine Birkedal Dombeck– signert kontrakt DANCING LIKE DOMBECK EPHORTE
2018/12654 20190318 18.03.2019 Inngående brev Fagerhaug - gbnr. 90/131 - Marker - brann og røykskader i bygningen Hilde Nyborg Braarud EPHORTE
2019/5302 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 2468 - 2468 - Administrasjonsleder ***** EPHORTE
2017/11846 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om midler til rydding rundt dam - gbnr. 88/3 - Hobøl HOLST BONDEGÅRD v/Per Erik Holst EPHORTE
2019/4850 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - ID 2462 - 2462 - Assisterende rektor ***** EPHORTE
2019/73 20190318 18.03.2019 Inngående brev Fangstskjema kystsel 2019 Ronny Ulfeng Gunnarsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Uttalelse - offentlig ettersyn og høring av forslag til reviderte bestemmelser og retningslinjer - kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - Eidsberg kommune - kopi STATENS VEGVESEN EPHORTE
2015/17320 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tilleggsopplysning til årsmøtet 28.03.2019 OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD EPHORTE