eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/62 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan - gbnr. 2/1787 - Rådhusgata 3 - Moss kommune - kopi STATENS VEGVESEN EPHORTE
2019/4442 20190213 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - Duplikat av fag, svenne eller kompetansebrev Mathias Olsen EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/8351 20190213 13.02.2019 Utgående brev Stilling besatt - Rådgiverstilling i seksjon for opplæring i skole og bedrift - Østfold fylkeskommune ***** EPHORTE
2019/3763 20190213 13.02.2019 Internt notat Annonse Monica Nøkleby EPHORTE
2019/4021 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 2453 - 2453 - undervisningsstillinger innen helse og oppvekstfag ***** EPHORTE
2019/3763 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 2442 - 2442 - OT- rådgiver ***** EPHORTE
2019/4399 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 2458 - 2458 - Tannhelsesekretær til TOO-team ***** EPHORTE
2019/4399 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad - ID 2458 - 2458 - Tannhelsesekretær til TOO-team ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev For sent innsendt forslag til årets lærling / lærekandidat i Østfold 2018 ***** EPHORTE
2018/10642 20190213 13.02.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev til det sentrale ansettelsesråd - Koordinator/prosjektleder for Biogass Oslofjord ***** EPHORTE
2018/10642 20190213 13.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ID 2376 - Koordinator Biogass Oslofjord ***** EPHORTE
2018/11280 20190213 13.02.2019 Utgående brev Kontrakt - Opera på bar 13.10.2018 og Opera på Bryggerhuset 18.10.2018 Eirik Grøtvedt EPHORTE
2018/9962 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste til søker ***** EPHORTE
2018/7828 20190213 13.02.2019 Utgående brev Tilbud om fast ansettelse i 20 % stilling som spesialist i oral protetikk i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/10642 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utlysningstekst Mediene EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/10642 20190213 13.02.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som koordinator Biogass Oslofjord - ID 2376 - 2376 - Koordinator ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/13422 20190213 13.02.2019 Utgående brev Søknad om støtte til drift NORGES CARPET BOWLS FORBUND EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/10642 20190213 13.02.2019 Saksframlegg/innstilling Sak til det sentrale ansettelsesråd - koordinator/prosjektleder for Biogass Oslofjord EPHORTE
2018/9962 20190213 13.02.2019 Saksframlegg/innstilling Sak til sentrale ansettelsesråd - ID 2365 - Rådgiver innkjøpsseksjonen EPHORTE
2018/8351 20190213 13.02.2019 Saksframlegg/innstilling ID 2333 - Rådgiver i seksjon for opplæring i skole og bedrift EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
2018/11106 20190213 13.02.2019 Utgående brev Mottatt forslag til Årets lærling/lærekandidat 2018 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Grønli gård - Utvidelse av vanningsdammen - Foto Knut Christen Mamen EPHORTE
2018/13342 20190213 13.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av drosjeløyve - B-50 Shwan Ahmed Abdulla Dalo EPHORTE
2016/11748 20190213 13.02.2019 Inngående brev UE - Utbetaling av medfinansiering i prosjekt - Oppdraget UNGT ENTREPRENØRSKAP ØSTFOLD EPHORTE
2019/3782 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner - 2019 NORILCO AVD ØSTFOLD EPHORTE
2019/4278 20190213 13.02.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbfnr. 3/3/1 - Marker kommune - søknad om dispensasjon for tilbygg av fritidsbolig FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/4435 20190213 13.02.2019 Inngående brev Bestilling av dokumentasjon - Duplikat av fag, svenne eller kompetansebrev Lisbeth Marie Karlsen EPHORTE
2019/4275 20190213 13.02.2019 Inngående brev Purring - bestilling av dokumentasjon - rett kopi av kompetansebevis eller vitnemål Gina Kanutte S Aatangen EPHORTE
2014/10600 20190213 13.02.2019 Inngående brev Forslag til detaljreguleringsplan til høring og offentlig ettersyn - fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund - Sarpsborg STATENS VEGVESEN EPHORTE
2015/4418 20190213 13.02.2019 Inngående brev Innkalling til møte i brukerutvalget 20.02.2019 SYKEHUSET ØSTFOLD HF EPHORTE
2019/3500 20190213 13.02.2019 Inngående brev Åpen søknad - miljøarbeider/språkassistent Anosh Hafizi EPHORTE
2018/11926 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding - sensur ***** EPHORTE
2019/3526 20190213 13.02.2019 Internt notat Årsberetning 2018 - Frederik II videregående skole Frid Sandmoe EPHORTE
2015/15844 20190213 13.02.2019 Inngående brev Informasjon om årsmøte 05.04.2019 - Svinesundskomitéen Svinesundskommitten v/ Elsie Hellström EPHORTE
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad - Burumbråten i Råde kommune - Plan ID 0135 2017 02 - kopi STATENS VEGVESEN EPHORTE
2019/4215 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse - gbnr. 1132/12 - Dusebukta - Sarpsborg - Steinbrygga bryggelag - søknad om dispensasjon fra krav til reguleringsplan - flytebrygge NORSK FOLKEMUSEUM v/ Norsk Maritimt Museum EPHORTE