eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/5040 20191202 02.12.2019 Inngående brev Samtykke til registrering av personnavn i Askeladden Frode Hauge EPHORTE
2019/5040 20191202 02.12.2019 Inngående brev Samtykke til registrering av personnavn i Askeladden Tormod Fjeld EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Purring - søknad om godkjenning som lærebedrift - betongarbeiderfaget OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG OG HÅNDVERKSFAG I ØSTFOLD EPHORTE
2018/11675 20191202 02.12.2019 Inngående brev Klage på lærer ***** EPHORTE
2018/28 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rapport - tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - Langstranda - toalett og grillplass RYGGE KOMMUNE EPHORTE
2018/28 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rapport - tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - Botnerbaugen - toalett og stupebrett RYGGE KOMMUNE EPHORTE
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Avtale kaffemaskin - full service - Selecta Norway Selecta Norway AS EPHORTE
2017/13583 20191202 02.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav gjestelærlinger 2. halvår 2019 OPPLAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/4420 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak om godkjenning - endring etter friskoleloven - Wang Toppidrett Fredrikstad AS UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/5005 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rapportering om desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag - høst 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/12187 20191202 02.12.2019 Inngående brev Brev fra advokat - prosessvarsel etter tvistelovens § 5-2 ADVOKATFIRMAET NEGOTA AS EPHORTE
2019/10445 20191202 02.12.2019 Inngående brev Referat fra møte 21.11.2019 - Den kulturelle skolesekken – ny DKS Portal - Kulturtanken KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE EPHORTE
2019/11642 20191202 02.12.2019 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon ***** EPHORTE
2019/12191 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av innvilget søknad om fritak for taushetsplikt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/12195 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad til uttalelse - Torskeskjær i Skjeldsbusundet - Hvaler - oppsetting av skilt HAFSLUND NETT AS EPHORTE
2015/17117 20191202 02.12.2019 Inngående brev Anmodning om delutbetaling - Et Smart og Bærekraftig Øysamfunn ( ESBØ ) HVALER KOMMUNE EPHORTE
2015/13355 20191202 02.12.2019 Inngående brev Delvis signert kontrakt - Artistic Acupuncture - IN SITU - Lieux Publics - Sjoerd Wagenaar Sjoerd Wagenaar EPHORTE
2016/9882 20191202 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljreguleringsplan - gbnr. 50/31 m.fl. - Brennemoen - Morstongveien 46 - Eidsberg - kopi Statens vegvesen EPHORTE
2019/10440 20191202 02.12.2019 Inngående brev Informasjon om drosjeregulering i Viken 2020 Viken fylkeskommune EPHORTE
2019/12166 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kartlegging av midler til friluftslivsformål 2019 FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND EPHORTE
2019/12168 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/12171 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av bekymringsmelding - dårlig vannkvalitet og redusert rekreasjonsverdi - Vauerkilen Velforeningene EPHORTE
2015/930 20191202 02.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev vår 2019 – lærerspesialistfunksjon 2019-kullet - 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2018/13568 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Menighetens barnehage som helsefremmende barnehage EPHORTE
2018/13568 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Linnea natur- og gårdsbarnehage som helsefremmende barnehage EPHORTE
2015/16704 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Saker til orientering i Østfoldhelsa 4 desember 2019 EPHORTE
2018/31 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Status befolkningsundersøkelsen EPHORTE
2018/13568 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Espira Opsahl Barnehage som helsefremmende barnehage, Eidsberg EPHORTE
2018/13627 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Buen barne- og ungdomsskole, godkjenning som helsefremmende skole EPHORTE
2018/13568 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Gubbeskogen FUS barnehage EPHORTE
2018/5630 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ungdata i ungdomsskolene i Østfold EPHORTE
2014/11306 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Sluttrapport prosjekt Grytidlig innsats EPHORTE
2019/12174 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2018/1201 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Midlertidig medisinsk skyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2019/12188 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i folketrygdloven og forslag til forskrift om direkte oppgjør HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2018/8834 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forskrift om opptak til høyere utdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/12170 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av forvaltningsplan - Papperhavn fyrlykt - Hvaler KYSTVERKET EPHORTE
2019/12194 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rabattordninger - likebehandling av norsk Folketrygd og tilsvarende uføretrygd fra andre EØS-land SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/12196 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - forslag om endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/12172 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - skoleskyss - Avstandsskyss - Skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE
2015/930 20191202 02.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev vår 2019 – lærerspesialistfunksjon 2019-kullet - 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/11614 20191202 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering - Storveien 5 - Fredrikstad - kopi FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/12104 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 2658 - 2658 - Undervisning norsk, engelsk og samfunnsfag ***** EPHORTE
2019/12201 20191202 02.12.2019 Internt notat Aktivitetsplan Lise Rognerud EPHORTE
2019/11707 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 2652 - 2652 - Tilkallingsvikarer ***** EPHORTE
2019/11704 20191202 02.12.2019 Internt notat Referat fra oppfølgingssamtale 19.11.2019 Lise Rognerud EPHORTE
2019/5040 20191202 02.12.2019 Inngående brev Samtykke til registrering av personnavn i Askeladden Lars Ole Klavestad EPHORTE
2019/7784 20191202 02.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav - elever fra Østfold på institusjon i Oslo - høsten 2019 Utdanningsetaten i Oslo EPHORTE
2019/11707 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 2652 - 2652 - Tilkallingsvikarer ***** EPHORTE
2019/12104 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad - ID 2658 - 2658 - Undervisning norsk, engelsk og samfunnsfag ***** EPHORTE