eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/9 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning og oppfølging av referat fra 27. juni 2018 EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Oppsummeringsrunde på omstillingssamtalene med fokus på de som har ønsker om endring i oppgaver/fagområde EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fylkestingets vedtak budsjett 2019 EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 18.12.18 EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Forberedelse til dagens seksjonsledermøte EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av sikkerhet vedrørende maskiner og arbeidsutstyr samt hms rutiner ved yrkesfaglige studieretningene TIP og Bygg og anlegg EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling AFP Frederik II vgs EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Refusjoner og økonomirutiner Viken EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Hva skjer? EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Regionreformen EPHORTE
2018/8 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Protokoller til ledergruppa EPHORTE
2018/9 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning og oppfølging av referat fra 19. november 2018 EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Teknisk oppdatering av møterom på fylkeshuset EPHORTE
2018/7 20181214 14.12.2018 Saksframlegg/innstilling Vurdering av kompensasjonstillegg Viken EPHORTE
2017/11394 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Spørsmål om jury for St. Olav videregående skole EPHORTE
2017/10032 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Nye Frederik II vgs - avtale med Fredrikstad kommune om erverv, utvikling og gjennomføring av plan- og designkonkurranse EPHORTE
2015/15832 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Spørsmål om billettsystem FARA EPHORTE
2017/9408 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kongegården - ferdigattest Multiconsult - Jann Atle Jensen EPHORTE
2017/13056 20181210 10.12.2018 Inngående brev Signert branninstruks Susann T. Kjære EPHORTE
2018/4445 20181210 10.12.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/13044 20181210 10.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Innsigelse - reguleringsplan for del av Huggenesskogen N3 - Rygge - kopi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTE
2017/9408 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kongegården - ferdigattest for VA-arbeider MULTICONSULT NORGE AS EPHORTE
2018/10018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar - forslag til forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET EPHORTE
2018/4445 20181210 10.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4445 20181210 10.12.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/13521 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til adv. Grindstad & Co ANS - gbnr. 21/154 - Svalerød - Halden - klage på Riksantikvarens vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTE
2011/5321 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kopi av brev Haldenvassdragets kanalselskap AS - utbetaling av tilskudd - statsbudsjettet 2018 - kap 1429 post 72 RIKSANTIKVAREN EPHORTE
2018/13011 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - ID 2421 - 2421 - Tannlegevikariat ***** EPHORTE
2010/1208 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gjennomføring av Østfoldtreffen 2018 SA-FRE-MO EPHORTE
2018/4445 20181210 10.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering med konsekvensutredning - Bruket 23 og 29 - Fredrikstad - kopi STATENS VEGVESEN EPHORTE
2015/292 20181210 10.12.2018 Inngående brev Sluttrapport - Sarpsborgs tusenårsfeiring - regnskapsoppstilling SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2015/17333 20181210 10.12.2018 Inngående brev Spørsmål fra Stortingets utredningsseksjon ang. gründerstrategier i fylkeskommuner STORTINGET EPHORTE
2017/10681 20181210 10.12.2018 Inngående brev Melding om vedtak - detaljreguleringsplan - drifts- og beredskapsvei - Sandbukta MOSS KOMMUNE EPHORTE
2018/12649 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversendelse av melding til fagprøve Freddy Tangen EPHORTE
2018/12650 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversendelse av melding til fagprøve Freddy Tangen EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kopi av uttalelse - Torbjørnskjær fyrstasjon - infomøte i Fredrikstad 06.11.2018 - epostutveksling Johnny Arntzen EPHORTE
2018/13344 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kopi av uttalelse - gbnr. 85/15 - Rygge - dispensasjon - oppføring av garasje FYLKESMANNEN I ØSTFOLD EPHORTE
2016/6759 20181210 10.12.2018 Inngående brev Høring - forslag til detaljreguleringsplan - gbnr. 92/1 - Kollen barnehage - Råde RÅDE KOMMUNE EPHORTE
2018/13264 20181210 10.12.2018 Inngående brev Signert skjema - fullmakt- og tilslutningserklæring - kjøps- og vedlikeholdsavtale om levering av e-bokløsninger MOSS KOMMUNE EPHORTE
2016/10435 20181210 10.12.2018 Inngående brev Svar på innsigelse - Riiser gård - Hobøl DEPONIDRIFT AS EPHORTE
2018/11896 20181210 10.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling - grusbane - Spetalen skole - anleggsnr. 19049 - Råde RÅDE KOMMUNE EPHORTE
2018/11793 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad trekkes ***** EPHORTE
2018/9164 20181210 10.12.2018 Inngående brev Feil i anbudet fra Miravita ANS MIRAVITA ANS EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Dokumentasjon faglig leder POWER NORGE AS EPHORTE
2018/2 20181210 10.12.2018 Inngående brev Nabovarsel - eier gbnr. 505/17 - tiltak gbnr. 2093/179 - Nordbyveien 81 - Hafslundsøy - Sarpsborg - nybygg BORG ENTREPRENØR AS EPHORTE
2018/13008 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - ID 2420 - 2420 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2017/13639 20181210 10.12.2018 Inngående brev E-postkorrespondanse - fakturaadresse - arkeologisk registrering BANE NOR SF EPHORTE
2018/13011 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad - ID 2421 - 2421 - Tannlegevikariat ***** EPHORTE