eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av referat fra styringsgruppas møte 12. september 2018 EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Orienteringssaker til styringsgruppa 24. september 2018 EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Eventuelt EPHORTE
2017/10182 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Bypakke Nedre Glomma- finansiering EPHORTE
2015/16397 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Internasjonale møter mai - september 2018 EPHORTE
2018/5587 20180918 18.09.2018 Inngående brev Innmelding av 7 nye helleristningfelt Tormod Fjeld EPHORTE
2017/9721 20180918 18.09.2018 Internt notat Skoleårsrapportering 2017/2018 - Borg vg. skole Frid Sandmoe EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - Østfold kulturutvikling Håkon Johnsen m.fl. EPHORTE
2018/2 20180918 18.09.2018 Inngående brev Nabovarsel - eier gbnr. 536/16 - tiltak gbnr. 66/112 - Lindsethsvei 2 - Dilling - Rygge - nytt bygg ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2018/9861 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad til uttalelse - etablering av vannoverføringsledning i Femsjøen fra Bjørnstadbrygga til Bekkelandet i Halden kommune PÖYRY NORWAY AS EPHORTE
2017/9721 20180918 18.09.2018 Internt notat Skoleårsrapportering 2017/2018 - Malakoff videregående skole Frid Sandmoe EPHORTE
2017/10068 20180918 18.09.2018 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - ny vannforsyning fra Årvoll - Moss - Rygge kommune - planID 0136 17 M284 RYGGE KOMMUNE EPHORTE
2018/6886 20180918 18.09.2018 Inngående brev Kopi av brev til Bygg Partner AS - tillatelse til tiltak er gitt - utvidelse av terrasse - gbnr. 1/3001 - Hagebyveien 12 - Sarpsborg kommune - Jørgen Lie Pettersen SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2015/1590 20180918 18.09.2018 Inngående brev Godkjent melding til fagprøve - billakkererfaget VESTFOLD FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2018/10542 20180918 18.09.2018 Inngående brev Godkjent melding til fagprøve - motormekanikerfaget VESTFOLD FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2018/9233 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar på søknad til uttalelse - gbnr. 1/3872 - Borregaardsveien 70 - Sarpsborg - oppføring av silo SARPSBORG KOMMUNE EPHORTE
2018/10534 20180918 18.09.2018 Inngående brev Innsyn i skadesak fra 1986 ***** EPHORTE
2018/10576 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad til uttalelse - gbnr. 2078/312 - Langemyrfeltet - Sarpsborg - oppføring av telemast med utstyrshytte Sarpsborg kommune EPHORTE
2015/17309 20180918 18.09.2018 Inngående brev Kysttorsk i sør - høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensen - høringssvar fra Buskerud fylkeskommune - kopi BUSKERUD FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2016/7893 20180918 18.09.2018 Inngående brev Bekreftelse på tilsagn - støtte til prosjektet UKM Beat'n Border ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE v/ Østfold kulturutvikling EPHORTE
2018/10533 20180918 18.09.2018 Inngående brev Oppsigelse av drosjeløyve B-339 JAN SAKSGAARD EPHORTE
2017/11290 20180918 18.09.2018 Inngående brev Forslag til produksjoner - Jacky Thea Danielsen Fjørtoft EPHORTE
2017/7579 20180918 18.09.2018 Inngående brev Arrangørnettverket H 2018 - forestillingen Tidevann - tekniker Christian Jacobsen – signert kontrakt CHRISTIAN JACOBSEN AUDIO EPHORTE
2018/10538 20180918 18.09.2018 Inngående brev Klage på dårlig vei - Trøsken Johan Bjerke EPHORTE
2016/315 20180918 18.09.2018 Inngående brev Dokumentasjon Audun Kjernmoen Nicolaysen EPHORTE
2018/9883 20180918 18.09.2018 Internt notat Svar på forespørsel om lærlingeteori - aktivitørfaget Unn Holth EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - Halden videregående skole Solveig Helene Olsen EPHORTE
2012/996 20180918 18.09.2018 Utgående brev Samarbeidsavtale for signering - Barneverntjenesten - Våler kommune VÅLER KOMMUNE, Barneverntjenesten v/Arve Langøy EPHORTE
2018/4341 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar på søknad - mangler dokumentasjon Fartin Hashi EPHORTE
2018/4340 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar på søknad - forbehold om autorisasjon Maileen Cecilie Westby EPHORTE
2018/10009 20180918 18.09.2018 Internt notat Søknad om tilleggsressurser for voksenopplæring mot GSK - grunnskolekompetanse - skoleåret 2018/2019 Hroar Gravning EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - St. Olav videregående skole Solveig Helene Olsen EPHORTE
2018/4067 20180918 18.09.2018 Utgående brev Bekreftelse - nettannonsering Mysen - Dritt La Merda AMEDIA SALG OG MARKED AS EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - Østfold fylkeskommunale skole Solveig Helene Olsen EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - Borg videregående skole Solveig Helene Olsen EPHORTE
2009/935 20180918 18.09.2018 Inngående brev Samarbeidsmodellen - invitasjon til møte - 19.10.2018 KS EPHORTE
2018/8038 20180918 18.09.2018 Internt notat Budsjettforslag 2019 - Kommunikasjonsstaben, fylkesrådmannen, samt politisk styring Hans Jørgen Gade EPHORTE
2017/9721 20180918 18.09.2018 Internt notat Skoleårsrapport 2017/2018 - Kirkeparken vg. skole Frid Sandmoe EPHORTE
2018/9996 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad - ID 2368 - 2368 - Tannhelsesekretær ***** EPHORTE
2018/10531 20180918 18.09.2018 Inngående brev Spørsmål om samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og frivilligheten Frivillighet Norge v/Stian Seland EPHORTE
2018/10073 20180918 18.09.2018 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn SVEA FINANS AS EPHORTE
2016/583 20180918 18.09.2018 Inngående brev Pålegg om trekk i lønn STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTE
2017/13616 20180918 18.09.2018 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplanarbeid for Arena Fredrikstad og Frederik II - ny ishockeyhall , flerbrukshall og videregående skole i Fredrikstad kommune - kopi STATENS VEGVESEN EPHORTE
Ingen tilgang 20180918 18.09.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt åpen søknad - vikar Nathalie Danino EPHORTE
2018/5193 20180918 18.09.2018 Inngående brev Svart ja på forespørsel om samarbeidsavtale for praksisplasser innen barsel- og barnepleie - forespørsel om spesialavtale Kongsberg Sykehus EPHORTE
2016/6197 20180918 18.09.2018 Inngående brev Fylkesmannen omgjør Sarpsborg kommunes vedtak - gbnr. 1/104 og 1/1859 - St. Marie gate 107 og 109 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD EPHORTE
2018/10537 20180918 18.09.2018 Inngående brev Gbnr. 158/32 m.fl. - Kirkebyåsen Vest 2 - Trøgstad kommune - endring av reguleringsplan - plan-ID 012220140002 - kopi FYLKESMANNEN I ØSTFOLD EPHORTE
2018/5193 20180918 18.09.2018 Inngående brev Svart ja på forespørsel om samarbeidsavtale for praksisplasen innen barsel- og barnepleie - forespørsel om spesialavtale Kongsberg Sykehus EPHORTE
2018/5850 20180918 18.09.2018 Inngående brev Rapport og regnskap - anmodning om utbetaling - Brottsjø 2018 KULTURVÆRSTE AS EPHORTE
2018/9165 20180918 18.09.2018 Inngående brev Signert kontrakt - Helt fabelaktig - høsten 2018 SEBASTIAN HAUGEN EPHORTE